fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

PIT po sprzedaży mieszkania lub domu: nie każda transakcja zainteresuje fiskusa

Michał Kowalski
materiały prasowe
Czy szybka sprzedaż mieszkania lub domu otrzymanego w spadku albo darowiźnie jest opłacalna podatkowo? - odpowiada Michał Kowalski, doradca podatkowy, adwokat w kancelarii KNDP Kolibski Nikończyk Dec i Partnerzy

Rz: Czy szybka sprzedaż mieszkania lub domu otrzymanego w spadku albo darowiźnie jest opłacalna podatkowo?

Michał Kowalski: Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu PIT, jeżeli zbycie nastąpi przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Oznacza to, że np. sprzedaż nieruchomości nabytej w 2018 r. nie będzie opodatkowana od 1 stycznia 2024 r. Przed upływem tego terminu jest opodatkowana, także jeśli została otrzymana w spadku lub w darowiźnie.

W jaki sposób obliczany jest podatek?

Stawka wynosi 19 proc. Opodatkowany jest dochód, czyli różnica między przychodem a kosztami jego uzyskania. Przychodem jest wartość wyrażona w cenie umowy sprzedaży, o ile cena jest rynkowa. Organy podatkowe mogą określić przychód w drodze szacowania, jeżeli uznają, że cena wynikająca z umowy jest zbyt niska.

Do kosztów z tytułu sprzedaży nieruchomości otrzymanej nieodpłatnie można zaliczyć m.in. kwotę podatku od spadków i darowizn zapłaconego od wartości tej nieruchomości. Jeśli zatem spadek obejmował nie tylko nieruchomość, to jako koszt można uwzględnić tylko część podatku od spadków i darowizn. Do kosztów można zaliczyć także udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość nieruchomości, poniesione w czasie jej posiadania. Gdy sprzedawana jest nieruchomość otrzymana nieodpłatnie (w drodze spadku lub darowizny), podatnik zwykle może uwzględnić niewielkie koszty. W praktyce oznacza to, że 19-proc. podatek jest płacony od ceny uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości lub kwoty niewiele od niej niższej.

A czy można skorzystać z jakiejś ulgi?

Dochody uzyskane z odpłatnego zbycia nieruchomości są zwolnione od opodatkowania, jeżeli uzyskane przychody z tego tytułu zostaną przeznaczone (wydane) na własne cele mieszkaniowe w terminie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości. Jeżeli podatnik sprzedał nieruchomość za 500 tys. zł i w całości wydatkuje tę kwotę na własne cele mieszkaniowe, to nie zapłaci podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości.

A na co można wydać pieniądze, żeby skorzystać z tej preferencji?

Do wydatków na cele mieszkaniowe zalicza się np. zakup: budynku mieszkalnego, lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, gruntu przeznaczonego pod budowę budynku mieszkalnego, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej. Prawo do ulgi daje również nabycie części nieruchomości lub udziału w prawie jej własności. Dopuszczalne jest także wydatkowanie przychodu na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnej nieruchomości. Wydatki na cele mieszkaniowe mogą zostać poniesione w każdym państwie członkowskim UE, EOG albo w Szwajcarii.

O czym jeszcze powinien pamiętać podatnik korzystający z ulgi?

Należy podkreślić, że urzędy skarbowe wnikliwie sprawdzają, czy podatnicy prawidłowo skorzystali z ulgi mieszkaniowej. Warto zatem dokładnie sprawdzić, czy planowany wydatek daje prawo do skorzystania ze zwolnienia. Należy też skrupulatnie zbierać dokumenty potwierdzające poniesione wydatki oraz przechowywać je do momentu przedawnienia podatku za dany rok.

Jakich formalności trzeba dopełnić, gdy sprzedaje się nieruchomość?

Sprzedający nieruchomość po zakończeniu roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, w terminie do 30 kwietnia powinien złożyć zeznanie roczne PIT-39 i zapłacić wynikający z niego podatek. W tym zeznaniu należy wykazać wysokość przychodu, kosztów oraz dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości. W zeznaniu wykazuje się również dochody zwolnione, jeżeli podatnik zamierza przeznaczyć uzyskany przychód ze sprzedaży (w części albo w całości) na własne cele mieszkaniowe.

Jeżeli transakcja nie podlega opodatkowaniu, bo minęło ponad pięć lat od końca roku kalendarzowego, w którym nieruchomość została nabyta, to na sprzedającym nie ciążą żadne obowiązki względem urzędu skarbowego.

—oprac. olat

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA