fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Wypłata pieniędzy z IKZE. Kiedy i jak można wypłacić środki? Odpowiadamy.

IKZE, czyli indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego umożliwia osiągnięcie intratnych korzyści nie tylko za kilkanaście lub kilkadziesiąt lat, ale także tu i teraz.

W artykule odpowiemy na najczęściej zadawane pytania, dotyczące takiego sposobu oszczędzania.

IKZE, czyli indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego to sposób na uniezależnienie własnej emerytury od tej, wypłacanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nie ulega bowiem wątpliwościom, że przyszłość ZUS-u, podobnie jak naszych emerytur, stoi pod ogromnym znakiem zapytania.

Czym jest konto IKZE?

Konto IKZE możesz otworzyć, zawierając umowę z:

  • zakładem ubezpieczeń;
  • dobrowolnym funduszem emerytalnym, prowadzonym przez powszechne towarzystwo emerytalne;
  • funduszem inwestycyjnym;
  • bankiem;
  • podmiotem, prowadzącym działalność maklerską.

Forma rachunku IKZE może mieć istotny wpływ na ryzyko inwestycyjne, a także wysokość potencjalnego zysku.

IKZE już dla 16-latka

Rachunek IKZE może założyć już bardzo młoda osoba. Prawo do wpłat na IKZE przysługuje małoletnim, którzy ukończyli 16 r.ż. Jedynym warunkiem dokonywania wpłat w danym roku kalendarzowym jest uzyskiwanie dochodu z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę, w wysokości nieprzekraczającej tych dochodów.

Ile można wpłacić na IKZE?

Maksymalna wysokość wpłat na IKZE jest równa 1,2-krotności prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W 2017 jest to 5115, 60 zł, czyli o 249,60 zł więcej niż rok temu.

Kiedy można wypłacić środki z IKZE?

Pieniądze z IKZE można wypłacić w dowolnej chwili. Jednak decydując się na taki ruch przed ukończeniem 65 r.ż., należy uwzględnić wypłaconą kwotę w rocznym rozliczeniu PIT. Wiąże się to z koniecznością zapłacenia podatku według skali podatkowej, której aktualnie podlega podatnik (18, 19 lub 32 proc.).

Wypłata z IKZE a podatek Belki

Jedną z głównych korzyści, towarzyszących posiadaniu konta IKZE jest możliwość uniknięcia 19-procentowego podatku Belki. Jeśli zdecydujesz się na samodzielne inwestowanie we wskazane wyżej narzędzia finansowe (ubezpieczenia emerytalne, fundusze inwestycyjne czy lokaty bankowe), nie unikniesz podatku, a Twój zysk z inwestycji zostanie znacząco zmniejszony.

Czy przy wypłacie pieniędzy po ukończeniu 65 r.ż należy zapłacić podatek?

Czy środki z IKZE wypłacane są jednorazowo czy w ratach?

Pieniądze z IKZE można wypłacić jednorazowo lub w ratach. Jeśli oszczędzający wpłacał pieniądze na IKZE krócej niż 10 lat, wypłata w ratach może być rozłożona na okres równy okresowi, w jakim dokonywane były wpłaty.

Czy można wypłacić jedynie część środków z IKZE?

Nie ma możliwości, aby wypłacić z IKZE część pieniędzy i dalej oszczędzać. Wypłata środków oznacza automatyczną likwidację konta IKZE. Choć dla wielu osób może to stanowić sporą wadę, warto spojrzeć na tę kwestię również z innego punktu widzenia. Pieniądze, zgromadzone na IKZE mają pracować przede wszystkim na emeryturę. Wcześniejsza wypłata, tożsama z likwidacją rachunku, może być skuteczną motywacją, by pozwolić pieniądzom zarabiać i nie wypłacać ich zbyt wcześnie.

IKZE ulga podatkowa, czyli korzyści tu i teraz

Dzięki IKZE można osiągnąć nie tylko długofalowe korzyści finansowe i odłożyć pieniądze na wymarzoną emeryturę, ale także poprawić stan swoich finansów tu i teraz.

Jak to zrobić? Należy uwzględnić wpłaconą na IKZE kwotę w rocznym rozliczeniu PIT, składając zeznanie roczne, uzupełnione o formularz PIT/O. Należy wypełnić w nim rubrykę numer 7, znajdującą się w części B.

Jeśli rozliczasz się z małżonkiem, musicie wypełnić tylko 1 załącznik PIT/O.

IKZE ulga podatkowa a brak dochodów

Osobie bezrobotnej, która nie osiągnęła w danym roku żadnych dochodów nie przysługuje ulga podatkowa IKZE. Powód takiego stanu rzeczy jest bardzo prosty. Nie można zmniejszyć wysokości podatku bez osiągnięcia choćby minimalnego dochodu.

Czy środki z IKZE są dziedziczone?

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA