fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki lokalne

Hotel musi zapłacić abonament RTV za telewizory w pokojach

www.sxc.hu
Za telewizory w pokojach hotelowych trzeba płacić abonament. Hotel nie ma prawa do zwolnienia. Zapłaci więc zaległość za 108 odbiorników.

W środę Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że właściciel hotelu Monopol musi zapłacić przeszło 60 tys. zł kary za brak rejestracji na poczcie 108 odbiorników telewizyjnych oraz za niewnoszenie opłat abonamentowych.

Argument: jest zwolnieni

W 2013 r. w hotelu Monopol należącym do holdingu Liwa sp z.o.o. pracownik Poczty Polskiej przeprowadził kontrolę. Ustalił, że w hotelu znajduje się 108 sprawnych odbiorników telewizyjnych i że są używane od dwóch lat.

Po kontroli dyrektor Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej SA wydał decyzję zobowiązującą spółkę do zarejestrowania telewizorów. Naliczył także za nie zaległą opłatę w wysokości 60 426 zł.

Liwa odwołała się od tej decyzji do ministra administracji i cyfryzacji. Zdaniem spółki nie złamała ona prawa, ponieważ była zwolniona z obowiązku rejestracji odbiorników i wnoszenia opłaty abonamentowej. Powołała się przy tym na art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych.

Zgodnie z tym przepisem obowiązkowi rejestracji nie podlegają odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne przeznaczone przez przedsiębiorcę wyłącznie do sprzedaży lub przekazania osobom trzecim do używania na podstawie umów, jeżeli czynności te należą do przedmiotu działalności gospodarczej danego przedsiębiorcy. Poza tym rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów nakłada na właścicieli hoteli obowiązek posiadania odbiorników RTV – tłumaczyła spółka.

W tym konkretnym wypadku – jak uzasadniała – odbiorniki są przeznaczone wyłącznie do przekazania gościom hotelowym do używania w ramach umów hotelowych. Umowami są objęte telewizory i pozostałe elementy wyposażenia pokoi oraz same pokoje.

Minister administracji i cyfryzacji nie podzielił jednak opinii spółki i utrzymał w mocy decyzję dyrektora Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej.

Spółka nie poddała się. Tym razem wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Przywileju brak

WSA też nie miał wątpliwości, że spółka naruszyła ustawę o opłacie abonamentowej. Dlatego skargi nie uwzględnił. Wbrew temu, co twierdzi spółka, w jej wypadku zwolnienie z art. 5 ust. 2 pkt 3 nie znajduje zastosowania.

Liwa broni nie złożyła. Wniosła skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ten jednak podzielił tok myślenia WSA. Stwierdził, że nie ma wątpliwości, iż spółka ma obowiązek zarejestrowania odbiorników i wniesienia opłaty. Zwolnienie miałoby w jej wypadku zastosowanie, gdyby np. zakupiła odbiorniki celem ich zainstalowania w pokojach hotelowych i trzymała je w magazynie hotelowym. Z chwilą jednak, gdy w tych pokojach znajdą się gotowe do użycia telewizory, zwolnienie z przytoczonego przepisu przestaje obowiązywać.

Sygn. akt: II OSK 2019/14

Opłata abonamentowa

Kiedy firma musi płacić

Każdy posiadacz sprawnego odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego ma obowiązek zarejestrować go w ciągu 14 dni od nabycia, a następnie wnosić opłaty abonamentowe. Rejestruje się go na poczcie (właściwej ze względu na siedzibę firmy) albo przez stronę internetową: www. poczta-polska.pl.

Firmy mają obowiązek wnoszenia opłat za wszystkie posiadane odbiorniki radiowe i telewizyjne, w tym za odbiorniki w samochodach służbowych.

Przedsiębiorca nie może się tłumaczyć, że nie ogląda telewizji albo nie słucha radia. Z abonamentu nie zwalnia płacenie za telewizję kablową lub satelitarną.

Przepisy przewidują karę za używanie niezarejestrowanego odbiornika, jest to 30-krotność miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA