fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki lokalne

Silosy a podatek od nieruchomości - przełomowy wyrok NSA

Adobe Stock
Obiekty budowlane służące do składowania materiałów sypkich: zboże, pasze itp., w praktyce mogą występować zarówno jako budynek, jak i budowla.

Naczelny Sąd Administracyjny wydał przełomowy wyrok w sprawie podatku od nieruchomości od silosów. Orzeczenie porządkuje kryteria ich oceny jako budynków i jako budowli, co ma kolosalne znaczenie dla obciążeń podatkowych.

Czytaj także:

Co z tą kwalifikacją

Sprawa dotyczyła spółki z branży piwowarskiej. We wniosku o interpretację wyjaśniła, że jest właścicielem gruntów, budynków oraz budowli. Jednym z obiektów zlokalizowanych na terenie browaru jest zespół 14 silosów służący do magazynowania słodu. Firma uważała, że w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13 grudnia 2017 r. (SK 48/15) zespół silosów powinien być traktowany jak budynek. W konsekwencji można go obciążyć podatkiem od nieruchomości od powierzchni użytkowej.

Lokalny fiskus miał jednak inną wizję podatkowej kwalifikacji silosów. Jego zdaniem stanowi on element całego systemu produkcyjnego. A skoro tak, to wypełnia definicję budowli. Dla spółki oznaczało to znaczący wzrost obciążenia podatkowego. Dlatego zaskarżyła interpretację do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ale przegrała. WSA, podpierając się orzecznictwem, potwierdził stanowisko fiskusa.

Ostatecznie spór zakończył się jednak korzystnie dla spółki, bo NSA zdecydował się na korektę dotychczasowego podejścia do opodatkowania silosów. Nie miał wątpliwości, że skutki dynamicznie rozwijającej się rzeczywistości społeczno-gospodarczej należy uwzględniać nie tylko podczas tworzenia prawa podatkowego, ale przede wszystkim jego stosowania.

W indywidualnym przypadku po ustaleniu przesłanki dotyczącej obiektu budowlanego w rozumieniu prawa budowlanego, należy więc zbadać, czy wykazuje wszystkie te elementy, które ustawodawca wskazał jako konstytuujące budynek. Jak tłumaczył w pisemnym uzasadnieniu sędzia NSA Paweł Borszowski, nie można ograniczać tego procesu do eksponowania elementu funkcjonalnego, tj. jego przeznaczenia.

Rewizja podejścia

Jak podkreślił NSA, nie można zakładać, że z powodu funkcji czy przeznaczenia zespołu silosów obiekt ten przestaje mieć cechy budynku. Silosy, rozumiane jako obiekty budowlane służące do składowania materiałów sypkich, jak zboże, pasze, cement itp., zwane także elewatorami czy bunkrami, mogą w praktyce występować zarówno jako budynek, jak i budowla. O właściwej ich kwalifikacji decydować będą kryteria techniczne wymienione w art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Dopiero ich wykluczenie determinuje możliwość oceny, czy obiekt budowlany stanowi budowlę. Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: III FSK 3294/21

Paweł Banasik

doradca podatkowy, partner Deloitte Doradztwo Podatkowe

To bardzo ważny wyrok, z pewnością długo wyczekiwany przez podatników. Jest brakującym ogniwem w procesie ujednolicenia podejścia sądów administracyjnych do kwestii kwalifikowania obiektów budowlanych do kategorii budynków. Orzeczenie to jest również zgodne z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 13 grudnia 2017 r. (SK 48/15). Można oczekiwać, że uporządkuje dotychczasowe niejednolite orzecznictwo dotyczące obiektów, które być może nie wyglądają jak typowe budynki, lecz z powodu ich cech konstrukcyjnych powinny być właśnie tak kwalifikowane. Dla podatników oznacza to realne oszczędności, gdyż z reguły opodatkowanie takich obiektów jako budowli oznaczało kilku- a nawet kilkunastokrotnie wyższy podatek.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA