fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości przedsiębiorcy nie zawsze są związane z działalnością gospodarczą - wyrok TK ws. podatku od nieruchomości

Adobe Stock
Zasada, że posiadanie gruntu, budynku lub budowli przez przedsiębiorcę lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą przesądza o zastosowaniu najwyższej stawki podatku od nieruchomości, jest niezgodna z Konstytucją.

Sprawa rozstrzygana przez Trybunał Konstytucyjny dotyczyła nieruchomości będących w posiadaniu osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Podatnik posiadał nieruchomości gruntowe oraz posadowione na nich obiekty budowlane, sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako tereny przemysłowe. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, podstawowym przeznaczeniem terenu, w obrębie którego znajdują się nieruchomości przedsiębiorcy, była zabudowa produkcyjno-techniczna.

Organy i sądy na niekorzyść podatnika

Burmistrz ustalił przedsiębiorcy wymiar podatku od nieruchomości z uwzględnieniem stawki najwyższej, właściwej dla gruntów, budowli i budynków związanych z działalnością gospodarczą. Od decyzji tej podatnik odwołał się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które utrzymało w mocy rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji. Na decyzję tę przedsiębiorca skarżący wniósł skargę do WSA, zarzucając, że sam fakt posiadania nieruchomości ...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA