fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki lokalne

Podatek od środków transportowych: do 15 lutego trzeba zgłosić do urzędu ciężarówkę i autobus

Adobe Stock
Deklarację na podatek od środków transportowych (DT-1) można złożyć elektronicznie za pośrednictwem ePUAP. Z tej możliwości mogą jednak skorzystać przedsiębiorcy z tych gmin, w których rada podjęła stosowną uchwałę.

Roczną deklarację na podatek od środków transportowych (DT-1) należy złożyć niezależnie od tego, czy od ostatniego zgłoszenia zaszły jakieś zmiany. Wykazywanie tych samych podstaw opodatkowania po raz kolejny może być uciążliwe, szczególnie gdy podatnik dysponuje znaczną liczbą pojazdów. Dlatego warto złożyć DT-1 za pośrednictwem platformy elektronicznej (ePUAP). W wielu miejscowościach uwzględniono ePUAP jako alternatywę dla składania DT-1. W razie wątpliwości warto zadzwonić do urzędu, aby upewnić się, że wypełnienie deklaracji na platformie elektronicznej odniesie skutek prawny.

Nic skomplikowanego

Uzyskanie konta na platformie nie jest trudne, wygląda podobnie do rejestracji na innych portalach. Z tą różnicą, że ePUAP wymaga jednej wizyty w wybranej przez użytkownika instytucji w celu potwierdzenia tożsamości. Procedura uzyskania konta została opisana w DF z 2 czerwca 2016 r. (http://www.rp.pl/Postepowanie-podatkowe/306029991-Jak-korzystac-z-ePUAP.html).

Dostęp pod adresem: epuap.gov.pl

Platforma zawiera sporą liczbę usług umożliwiających załatwienie konkretnej sprawy urzędowej bez wychodzenia z domu. Jedną z takich usług jest złożenie deklaracji DT-1, którą można odnaleźć w następujący sposób:

1. Po wejściu na stronę główną platformy logujemy się (rejestrujemy) używając przycisków umieszczonych w prawym górnym rogu.

2. Niżej znajdują się usługi związane z obowiązkami podatkowymi. Wybieramy: „Podatki".

3. Spośród usług dotyczących podatków lokalnych wybieramy: „DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych".

4. Po wybraniu odpowiedniej usługi pojawią się najważniejsze informacje dotyczące procedury. Aby przejść dalej, należy wybrać przycisk „załatw sprawę", który odsyła do deklaracji.

DT-1

Formularz wypełniamy uzupełniając po kolei pola, które podświetlają się na różowo.

1. Wprowadzanie danych rozpoczynamy od podania numeru identyfikacji podatkowej. Dla przedsiębiorców jest to NIP, w pozostałych przypadkach – PESEL. Następnie podajemy rok podatkowy, którego dotyczy deklaracja. W podatku od środków transportowych deklaracje składa się na rok bieżący. Dlatego do 15 lutego 2018 r. składamy deklarację na rok 2018.

2. W miejscu składania deklaracji wybieramy odpowiednie województwo, powiat i gminę. W niektórych miastach nie ma możliwości złożenie DT-1 za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Podatnicy z takich gmin mogą zwrócić uwagę lokalnym organom na tę niedogodność. Żądanie umożliwienia składanie DT-1elektronicznie nie jest dziś żadną fanaberią.

3. Kolejny etap wypełnienia deklaracji polega na uzupełnieniu części B – „Dane podatnika".

4. W sekcji dotyczącej obowiązku podatkowego wybieramy pierwszą możliwość – „deklaracja składana do dnia 15 lutego roku podatkowego". Formularz pozwala składać deklaracje związane ze wszystkimi obowiązkami podatników podatku od środków transportowych. Zmiany w stanie floty powstałe po złożeniu deklaracji rocznej wymagają zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia, w którym zaszło zdarzenie uzasadniające powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego (zbycie, nabycie, wyrejestrowanie, pierwsza rejestracja w kraju). Tego typu deklaracje wymagają zaznaczenia: „powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego" lub „wygaśniecie obowiązku podatkowego". Jest to istotne, ponieważ dopiero po zgłoszeniu wygaśnięcia obowiązku podatkowego wymiar podatku ulegnie zmniejszeniu.

5. W tabelkach dotyczących przedmiotu opodatkowania należy wpisać liczbę posiadanych pojazdów danego rodzaju. Wybór odpowiedniej kolumny – b, c, d – zależy od tego, czy podatnik jest jedynym właścicielem środka transportu. Ostatnia kolumna (e) przeznaczona jest na łączną kwotę podatku za pojazdy danego rodzaju. Wykaz stawek podatku można odnaleźć na stronie urzędu miasta (gminy) lub uzyskać w organie podatkowym. Pojazd pozostający we współwłasności powinien być uwzględniony w deklaracjach wszystkich współwłaścicieli.

Przykład

Pan Jan Borowski jest:

- właścicielem samochodu ciężarowego o DMC 4 ton,

- właścicielem samochodu ciężarowego o DMC 4,5 tony,

- współwłaścicielem samochodu ciężarowego o DMC 5 ton wpisanym do dowodu rejestracyjnego jako pierwszy,

- współwłaścicielem samochodu ciężarowego o DMC 5,5 ton wpisanym do dowodu rejestracyjnego jako drugi.

W Szczecinie roczna stawka podatku za pojazd z tej grupy (wiersz D1 tabeli) wynosi 456 zł, dlatego pan Jan w punkcie 23 wpisał 1 824 zł.

Ponadto pan Borowski jest:

- współwłaścicielem samochodu ciężarowego o DMC 10 ton wpisanym do dowodu rejestracyjnego jako pierwszy,

- właścicielem autobusu o liczbie 16 miejsc do siedzenia.

Pojazdy stanowiące współwłasność zostały uwzględnione w deklaracji wspólnika pana Borowskiego.

6. Wypełnienia wymagać mogą jeszcze trzy tabele:

- samochody ciężarowe o masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,

- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,

- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Uwaga! W przypadku przyczep, naczep i ciągników chodzi o dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów (DMCZP). Jest to wartość dotycząca potencjału pojedynczego środka transportu do pracy w zespole. Uzależnienie stawki podatku od tego parametru nie oznacza, że płacimy za dwa pojazdy.

7. Ostatnia część DT-1 dotyczy łącznej kwoty podatku (pkt nr 80). Ponadto podatek należy podzielić na dwie równe raty. Pierwszą wpłacamy do 15 lutego, drugą – do 15 września.

8. Dokument zapisujemy, dzięki czemu będzie można wykorzystać kopię roboczą następnym razem.

DT-1A

Wraz z deklaracją należy wysłać załączniki dotyczące poszczególnych środków transportowych. Do ich wypełnienia potrzebne będą dane zawarte w dowodach rejestracyjnych. Każdorazowe użycie szarego przycisku otwiera jeden załącznik. Każdy środek transportu wymaga wypełnienia osobnego załącznika.

Uwaga! Pkt nr 22 nie dotyczy deklaracji rocznych. Należy go uwzględnić, jeżeli zgłoszenie dotyczy wygaśnięcia obowiązku podatkowego.

Wysyłanie

Po wybraniu przycisku „Dalej" pojawi się ekran, z którego można wysłać deklarację. Złożenie deklaracji za pośrednictwem platformy nie wymaga podpisu elektronicznego. Dlatego wystarczy wybrać „Wyślij bez podpisu". Identyfikacja właściciela konta zostaje dokonana przy rejestracji (stąd konieczność jednej wizyty w instytucji publicznej).

Przed wysłaniem deklarację można wydrukować, pobrać w formie dokumentu elektronicznego lub zapisać do kopii roboczych jej ostateczną wersję.

Na przyszłość

Dostęp do deklaracji znajduje się w „Mojej Skrzynce" u góry startowego ekranu.

Oprócz wysłanych i odebranych dokumentów można znaleźć w niej również wszystkie kopie robocze związane z wypełnianymi formularzami. Dzięki temu kolejne korzystanie z tej samej usługi jest mniej pracochłonne.

Dla osób, które wolą tradycyjną formę składania deklaracji, polecam instrukcję opublikowaną w DF z 15 lutego 2016 r. „Jak wypełnić deklarację na podatek od środków transportowych"; (http://www.rp.pl/Firma/302159998-Jak-wypelnic-deklaracje-na-podatek-od-srodkow-transportowych.html).

Osoby zainteresowane innymi możliwościami wykorzystania platformy elektronicznej w sprawach podatkowych, zapraszam do przeczytania: „ePUAP w sprawach podatkowych: pismo ogólne do składania wniosków" (DF z 16 czerwca 2016 r.) Tekst jest również dostępny w internecie (http://www.rp.pl/Postepowanie-podatkowe/306169992-ePUAP-w-sprawach-podatkowych-pismo-ogolne-do-skladania-wnioskow.html).

Autor jest głównym specjalistą w Urzędzie Miasta Szczecin

podstawa prawna: art. 8 – art. 12b ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 1785 ze zm.)

masz pytanie, wyślij e-mail: tygodnikpodatki@rp.pl

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA