fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

70 proc. PIT od odpraw i odszkodowań za zakaz konkurencji

123RF
Odprawy i odszkodowania za zakaz konkurencji oraz skrócenie okresu wypowiedzenia będą objęte 70-proc. podatkiem.

Schemat wygląda tak: państwowa spółka rozstaje się z pracownikiem (prezesem) i wypłaca odprawę, ale zatrzymuje lwią część tej kwoty i jako płatnik wpłaca ją na konto urzędu skarbowego.

70-proc. danina dotyczy osób pracujących dla spółek, w których Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, państwowa osoba prawna lub komunalna osoba prawna dysponują bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu. Przychodu przed opodatkowaniem nie będzie się pomniejszało o koszty jego uzyskania.

Odszkodowania przyznane na podstawie przepisów o zakazie konkurencji będą opodatkowane ryczałtem w części przekraczającej wysokość wynagrodzenia z umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług ze spółką w okresie sześciu miesięcy poprzedzających pierwszy miesiąc wypłaty odszkodowania. PIT od przychodów z odpraw lub odszkodowań za skrócenie okresu wypowiedzenia umów o pracę lub menedżerskich bądź ich rozwiązanie przed terminem będzie z kolei obciążał wypłatę w części przekraczającej trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia.Nowela miała na celu zerwanie z patologią polegającą na przyznawaniu bajońskich sum odpraw i odszkodowań członkom zarządów (przepisy są tak skonstruowane, że obejmą każdego odchodzącego z większym świadczeniem pracownika państwowej spółki). Poprawka gwarantująca ich stosowanie tylko do managerów, a nie wszystkich pracowników, została opublikowana 30 grudnia.

podstawa prawna: ustawa z 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o PIT DzU z 30 listopada 2015 r., poz. 1992

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA