Podatek dochodowy

Zmiana zasad rozliczania kosztów autorskich w PIT

123RF

Samir Kayyali, doradca podatkowy z Kancelarii Samir Kayyali Doradztwo Podatkowe

Rz: Jak od 2018 r. w ustawie PIT zmienią się zasady opodatkowania twórców zwłaszcza w zakresie tzw. preferencyjnych kosztów autorskich?

Samir Kayyali: Główna zmiana polega na tym, że 50-proc. koszty uzyskania przychodów nie będą dotyczyły wszystkich osób, które zbywają prawa majątkowe do utworu w rozumieniu przepisów prawa autorskiego, czyli do pewnego przejawu działalności twórczej o zindywidualizowanym charakterze. Będą dotyczyć ściśle wymienionych zawodów i branż, w szczególności będą to branże: architektoniczna, badawczo-rozwojowa, artystyczna czy publicystyczna. Do końca 2017 r. ustawodawca nie zawężał kręgu beneficjentów tej preferencji w ten sposób.

Kto na zmianach zyska, a kto straci?

Z całą pewnością stracą osoby, które są twórcami, ale ustawodawca od 2018 r. nie uwzględnił ich w wykazie „preferowanych zawodów". Będą to np. graficy komputerowi, tłumacze, projektanci budowlani czy doradcy sporządzający specjalistyczne opinie, np. prawne.

Wydaje się jednak, że mogą zyskać np. wykładowcy. Dotychczas problemy dotyczyły tego, czy wykładowca wielokrotnie prezentując podobny wykład nie wykonuje umowy zlecenia, co miało istotne znaczenia również dla ZUS. Po zmianach, wykładowcom łatwiej będzie stosować 50-proc. koszty uzyskania przychodów, choć wątpliwości z pewnością będą się pojawiać w poszczególnych przypadkach.

Czy sama nazwa zawodu ma znaczenie? Co gdy osoba fizyczna, wykonując pewne określone czynności zwieńczone określonym rezultatem, według umowy będzie nazywała się np. artystą, a w rzeczywistości tak nie będzie?

To jest problem uniwersalny. Liczy się oczywiście nie nazwa stanowiska, zawodu, ale faktyczny charakter działalności. Organy podatkowe każdorazowo będą mogły prowadzić postępowanie dowodowe, które będzie miało na celu ocenę, czym faktycznie zajmuje się dana osoba, jaki jest rezultat jej działań. Gros podatników z pewnością będzie korzystać z interpretacji indywidualnych prawa podatkowego, by bezpiecznie stosować nowe zasady opodatkowania.

Czy będą jeszcze jakieś istotne zmiany, np. dotyczące limitów?

Tak, zmieni się limit kosztów podatkowych. Do końca 2017 r. koszty podatkowe równe są, co do zasady, 50 proc. przychodu pomniejszonego o składki ZUS, ale nie więcej niż 1 górnej granicy pierwszego progu podatkowego, tj. 42 764 zł. Od 2018 r. limit ten będzie dwukrotnie wyższy i będzie wynosił 85 528 złotych. Jest to pozytywne rozwiązanie dla wszystkich, których obejmą nowe zasady opodatkowania.

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL