fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Spółka zaliczy do kosztów straty na opcjach walutowych - wyrok NSA

123RF
Strata z tytułu ujemnej kwoty rozliczenia pochodnych instrumentów finansowych nie jest wydatkiem na nabycie tego instrumentu i w konsekwencji nie ma do niej zastosowania ograniczenie w możliwości rozliczenia jej w wyniku podatkowym.

Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 10 października 2015 r. (II FSK 1922/13).

W celu zabezpieczenia ryzyka związanego ze zmianami kursów walut przy transakcjach z podmiotami zagranicznymi spółka zawierała z bankami transakcje na nierzeczywistych instrumentach finansowych typu forward i opcje walutowe. Transakcje te zostały jednak rozwiązane przed upływem umownego terminu, natomiast spółka poniosła straty z tytułu ujemnej kwoty rozliczenia transakcji.

Organy podatkowe uznały, że straty te nie stanowią kosztów podatkowych. Jeżeli wydatek został poniesiony w związku z zamknięciem kontraktu, to jest on wydatkiem związanym z nabyciem pochodnych instrumentów, co skutkuje zastosowaniem ograniczenia wynikającego z art. 16 ust. 1 pkt 8b ustawy o CIT. Przedterminowe zamknięcie transakcji nie jest jednak tożsame z realizacją praw z pochodnych instrumentów finansowych, przez co wydatki te nie stanowią kosztów podatkowych.

W ocenie spółki wskazane stra...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA