fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Nieruchomości komercyjne z nowym podatkiem

Fotolia.com
Budynki handlowo-usługowe i biurowe o wartości powyżej 10 mln zł podlegają CIT w stawce 0,035 proc.

Od stycznia 2018 r. ustawy o podatkach dochodowych (art. 30g ustawy o PIT i art. 24b ustawy o CIT) wprowadzają opodatkowanie nieruchomości komercyjnych. Pomysł ten już od pierwszych zapowiedzi jego wprowadzenia spotkał się z licznymi komentarzami i wątpliwościami. Nie bez przyczyny. Można się bowiem doszukiwać w opodatkowaniu takich nieruchomości podatku katastralnego czy podwójnego opodatkowania (w podatku dochodowym i podatku od nieruchomości). Wątpliwości można mieć również co do tego, czy mamy do czynienia z podatkiem dochodowym, czy już majątkowym. Zostawiając na boku te – skąd inąd – interesujące rozważania teoretyczne, warto się jednak przyjrzeć nowym przepisom z praktycznego punktu widzenia.

Przedmiot opodatkowania

Opodatkowaniu podlegają nieruchomości, których wartość początkowa przekracza 10 000 000 zł. Przepisy wyróżniają dwa rodzaje tak określonych środków trwałych:

• budynki handlowo – usługowe (centra handlowe, domy towarowe, samodzielne sklepy i butiki, itp.) oraz

• budynki biurowe.

Stawka i podstawa kalkulacji

Dla tak zdefiniowanych nieruchomości stawka podatku wynosi 0,035 proc. podstawy opodatkowania, którą stanowi przychód, odpowiadający wartości początkowej środka trwałego, pomniejszonej o 10 000 000 zł.

Podatek do zapłaty

Podatek od w/w nieruchomości jest obliczany za każdy miesiąc i wpłacany na rachunek urzędu skarbowego do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który jest płacony podatek. Kwota obliczonego podatku za dany miesiąc jest odliczana od zaliczki na podatek. Jeżeli podatnik wpłaca zaliczki kwartalne, odliczeniu podlega podatek obliczony za te miesiące, które przypadają za dany kwartał. Jeżeli podatek „od nieruchomości" jest niższy od zaliczki, podatnik może nie wpłacać tego podatku. Podatek zapłacony, a nieodliczony w trakcie roku podatkowego, odlicza się od podatku za rok podatkowy. Odliczenie to uwzględnia się w zeznaniu podatkowym.

Wyłączenia

Podatkowi od nieruchomości komercyjnych nie podlegają środki trwałe, od których zaprzestano dokonywania odpisów amortyzacyjnych oraz budynki biurowe, które są wykorzystywane wyłącznie lub w głównym stopniu na własne potrzeby podatnika.

Przykład:

Spółka X posiada i amortyzuje środek trwały — centrum handlowe o wartości początkowej 50 000 000 zł. Podatek za styczeń 2018 r. będzie wynosił:

- podstawa opodatkowania: 50 000 000 zł – 10 000 000 = 40 000 000 zł

- podatek: 40 000 000 x 0,035 proc. = 14 000 zł Spółka X do 20 lutego 2018 r. zobowiązana jest wpłacić kwotę 14 000 zł na konto urzędu skarbowego.

Jednocześnie spółka X wyliczyła zaliczkę na CIT za styczeń 2018 r. w wysokości 30 000 zł. W związku z zapłatą podatku od nieruchomości, zaliczka na styczeń 2018 r. będzie płatna w wysokości 16 000 zł

Koniec przykładu

Autor jest doradcą podatkowym, specjalistą do spraw podatków PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA