fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Przepisy rachunkowe przesądzają o dacie poniesienia kosztu w CIT

123RF
Dopiero moment odpisu kosztów w ewidencji rachunkowej w ciężar kont o charakterze wynikowym, mający wpływ na ustalenie prawidłowego wyniku finansowego firmy, ma określone konsekwencje w podatku dochodowym.

Tak uznała Izba Skarbowa w Katowicach w interpretacji z 23 września 2015 r. (IBPB-1-2/4510-237/15/KP).

Dla celów bilansowych spółka rozlicza w czasie wydatki związane z kosztami ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłaty ponoszonej tytułem użytkowania wieczystego oraz prenumeraty czasopism, kupowanych z góry na rok kalendarzowy, względnie na okresy krótsze niekoniecznie pokrywające się z rokiem podatkowym. Wskazane koszty dla celów bilansowych spółka rozlicza w czasie jako czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów. W praktyce ich wartość jest dzielona przez liczbę miesięcy, których dotyczą, a uzyskana w wyniku tego podziału kwota jest zaliczana w każdym miesiącu w poczet kosztów. Pomimo tego dla celów podatkowych spółka rozpoznaje co do zasady koszt uzyskania przychodu w momencie zaewidencjonowania wydatków, nawet jeśli nie zostały one jeszcze ujęte na kontach kosztowych.

Spółka zadała organowi pytanie, w ja...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA