fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Cash pooling: przesłanki zastosowania przepisów o cienkiej kapitalizacji

Fotorzepa, Andrzej Bogacz
Sam fakt zawarcia umowy o wspólnym zarządzaniu płynnością finansową nie oznacza automatycznie, że nie może ona zostać zaklasyfikowana jako pożyczka. Tak uważa NSA.

Ostatnie orzeczenia NSA dotyczące tego zagadnienia pochodzą z 30 września 2015 r. Sąd wydał dwa istotne wyroki w zakresie przesłanek zastosowania przepisów o cienkiej kapitalizacji (art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 w zw. z art. 16 ust. 7b ustawy o CIT) do umowy cash poolingu (II FSK 2033/14 oraz II FSK 3137/14).

Oba rozstrzygnięcia dotyczyły spółek przystępujących do cash poolingu rzeczywistego (ang. zero-balancing cash pooling). Jest on zautomatyzowanym systemem zarządzania płynnością finansową, który charakteryzuje się tym, że dochodzi do fizycznego transferu środków między rachunkami uczestników systemu a rachunkami głównymi grupy. W rezultacie, w odniesieniu do każdego rachunku źródłowego wyliczane są odsetki należne od uczestników z tytułu sald ujemnych bądź należne uczestnikowi z tytułu sald dodatnich.

Zagadnieniem spornym było, czy odsetki płacone przez spółki występujące w charakterze uczestnika cash-poolingu podlegają ograniczeniom wynikającym...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA