fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Odliczenie straty poniesionej w specjalnej strefie ekonomicznej

123RF
Straty poniesionej w specjalnej strefie ekonomicznej nie można odliczyć od dochodu z działalności poza strefą.

Kto decyduje się na działalność w specjalnej strefie ekonomicznej (SSE), korzysta ze zwolnienia z podatku, ale też ponosi ryzyko inwestycyjne. Gdy poniesie stratę, nie może liczyć na dodatkowe ulgi. Takie wnioski płyną z najnowszej interpretacji skarbówki.

Sprawa dotyczyła spółki produkującej drewniane drzwi i okna, która w czterech zakładach produkcyjnych zatrudnia blisko 1000 pracowników. W maju 2015 r. spółka uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalności w SSE. Jest ono ważne do upływu okresu, na który została powołana SSE. Spółka zrealizowała projekt inwestycyjny, polegający na budowie zakładu produkcyjnego. Poniosła określone w zezwoleniu wydatki, zatrudniła wymaganą liczbę pracowników i zakończyła inwestycję w wymaganym terminie, tj. przed 30 czerwca 2018 r.

Spółce przysługiwało prawo do zwolnienia z CIT dochodów uzyskiwanych na terenie SSE (pozostałe rozlicza na zasadach ogólnych). W praktyce jednak w ogóle z niego nie skorzystała, bo nie miała dochodów. Natomiast zakłady spółki spoza SSE radzą sobie bardzo dobrze i osiągają zyski.

Spółka wystąpiła już do właściwego organu o stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności strefowej. Nastąpi to jeszcze w 2018 r. lub na początku 2019 r. Zapytała fiskusa, czy po wygaśnięciu zezwolenia może odliczyć stratę poniesioną na terenie strefy od pozostałych dochodów. Jej zdaniem, skoro zakład nie będzie już objęty reżimem strefowym, to w zeznaniu za 2018 r. może rozliczyć jego wynik podatkowy wraz z wynikami pozostałej działalności.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe. Przypomniał, że art. 7 ust. 5 ustawy o CIT pozwala rozliczyć stratę (czyli nadwyżkę kosztów uzyskania przychodów nad sumą przychodów) w najbliższych kolejno następujących po sobie pięciu latach podatkowych. W jednym roku można jednak odliczyć tylko 50 proc. straty. Z kolei zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o SSE dochody z działalności gospodarczej prowadzonej w SSE są zwolnione od podatku dochodowego.

Dyrektor KIS zaznaczył, że ustawodawca nie przewidział możliwości obniżenia dochodu z działalności opodatkowanej o straty z działalności, która korzysta ze zwolnienia podatkowego. Straty ekonomicznej poniesionej na terenie strefy nie można więc uznać za stratę podatkową w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy o CIT.

W opinii skarbówki specjalne strefy ekonomiczne są instrumentem polityki państwa nakierowanej na promocję zatrudnienia i rozwój inwestycji. Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w SSE daje korzyść w postaci zwolnienia z podatku, ale oznacza też ryzyko. Nakłada bowiem na firmy określone wymogi dotyczące wydatków na inwestycje. Poza tym celem preferencji podatkowych jest aktywizacja przedsiębiorczości na mało rozwiniętych terenach.

– Rezultatem zwolnień podatkowych, zgodnie zresztą z celem prowadzenia działalności gospodarczej, powinno być preferowanie przez państwo działań skutkujących osiąganiem dochodu, a nie stratami ekonomicznymi – podsumował dyrektor KIS.

Numer interpretacji:0111-KDIB1-2.4010. 471.2018.1.AW

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA