fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Wynagrodzenie zatrudnionego w kosztach a układ zbiorowy

www.sxc.hu
Firma może zaliczyć do podatkowych kosztów wynagrodzenie osoby zatrudnionej, nawet niezgodne z układem zbiorowym pracy.

Wydatki na rzecz pracowników są kosztem uzyskania przychodów. Przede wszystkim wynagrodzenia. Rozliczenia w kosztach nie wyklucza to, że ich wysokość nie wynika z układu zbiorowego pracy. Takie wnioski można wyciągnąć z interpretacji Izby Skarbowej w Katowicach.

Wystąpiła o nią spółka zatrudniająca m.in. kierowców. Ma zakładowy układ zbiorowy pracy określający zasady ich wynagradzania. Z pracownikami zawarła porozumienia, na mocy których podwyższyła im stawki za wyjazdy. Nie konsultowała tego ze związkami zawodowymi. Porozumienia nie są też częścią układu zbiorowego. Dlatego spółka ma wątpliwości, czy wypłacane nadwyżki mogą być podatkowym kosztem.

Fiskus uznał, że tak. Podkreślił, że kosztami podatkowymi są m.in. wydatki na pracowników. Są to zwłaszcza wynagrodzenia zasadnicze, ale też wszelkiego rodzaju nagrody, prowizje, premie i diety.

Z przepisów wynika, że wynagrodzenie jest podatkowym kosztem pracodawcy w miesiącu, za który jest należne, pod warunkiem że zostało wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. Jeśli ten termin zostanie przekroczony, pensja będzie kosztem dopiero w miesiącu wypłaty lub postawienia do dyspozycji pracownika.

Przepisy podatkowe nie wprowadzają dodatkowych, szczególnych warunków rozliczenia wynagrodzeń w kosztach. Nic w nich nie ma o tym, że wysokość pensji musi wynikać z zakładowego układu zbiorowego pracy.

Reasumując, podwyższone wynagrodzenia wypłacane kierowcom na podstawie indywidualnych porozumień mogą stanowić dla pracodawcy koszt uzyskania przychodu.

Fiskus przypomniał też ogólne warunki rozliczania wydatków. Są one kosztem uzyskania przychodów, jeśli zostały poniesione przez przedsiębiorcę (czyli muszą być pokryte z jego zasobów majątkowych). Powinny być definitywne, nie mogą być przedsiębiorcy w jakikolwiek sposób zwrócone. Trzeba wykazać, że mają związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. I mają wpływ na uzyskanie przychodu (lub zachowanie albo zabezpieczenie jego źródła). Poza tym wydatki muszą być odpowiednio udokumentowane i nie mogą być wyłączone z katalogu podatkowych kosztów.

numer interpretacji: 2461-IBPB-1-3. 4510. 919.2016. 2.AB

masz pytanie, wyślij e-mail do autora: p.wojtasik@rp.pl

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA