fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Podarowanie logo pozwala zaoszczędzić na podatku

www.sxc.hu
Coraz więcej przedsiębiorców przekazuje prawo do znaku towarowego członkom rodziny. Fiskus potwierdza, że jest to korzystne finansowo.

O skutki podatkowe darowizny znaku towarowego, np. logo lub nazwy firmy, pyta coraz więcej podatników. Otrzymują pozytywne interpretacje, które stają się podstawą optymalizacji podatkowych.

Przykładem jest najnowsza interpretacja Izby Skarbowej w Katowicach (IBPB-2-1/4515-135/15/MK). Z pytaniem zwróciła się kobieta, która planuje założenie jednoosobowej firmy. Jej małżonek, który jest przedsiębiorcą, ma jej przekazać w darowiźnie znak towarowy objęty prawem ochronnym Urzędu Patentowego. Kobieta wprowadzi znak do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych swojej firmy, według wartości wynikającej z umowy darowizny. Rozważa jego sprzedaż lub odpłatne użyczenie w formie licencji.

Darowizna bez podatku

Fiskus potwierdził, że od tego typu operacji nie zapłaci podatku. Zgodnie bowiem z art. 3 pkt 2 tej ustawy o podatku od spadków i darowizn nabycie znaków towarowych w darowiźnie nie podlega w ogóle tej daninie. Nie zapłaci też podatku dochodowego, bo skorzysta ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o PIT.

– Dla przedsiębiorców, którzy nabyli znak towarowy w darowiźnie od rodziny, ważna jest zgoda fiskusa na inne operacje związane z tym znakiem, szczególnie możliwość amortyzacji. Odliczeniu w tej formie podlegają wyłącznie składniki majątku nabyte, a nie wytworzone przez podatnika. Co istotne, nabycie może nastąpić poprzez darowiznę – wyjaśnia prawnik Marcin Malinowski.

Potwierdza to m.in. interpretacja Izby Skarbowej w Poznaniu (ILPB1/415-201/14-4/AP). Odpisów amortyzacyjnych należy dokonywać od wartości początkowej, którą w rozpatrywanej sprawie może być wartość rynkowa określona w umowie darowizny.

Osoba otrzymująca znak w darowiźnie może też odnieść inne korzyści, o czym mówi pismo Izby Skarbowej w Katowicach (IBPB-1-1/4511-28/15/SK). Sprawa dotyczyła mężczyzny, który otrzymany od żony znak towarowy chce wydzierżawić spółce, w której wspólnikiem będzie on sam, jego żona lub dziecko. Zamierza pobierać z tego tytułu opłaty licencyjne. Nie wyklucza też, że wniesie znak aportem do spółki.

Fiskus potwierdził, że podstawą odpisów amortyzacyjnych będzie wartość rynkowa znaku, przyjęta na podstawie wyceny rzeczoznawcy. Nie ma przy tym znaczenia, że wartość ta będzie wyższa niż wydatki poniesione przez żonę wnioskodawcy na wytworzenie znaku.

Amortyzacja kosztem

– Jak można wywnioskować z prezentowanej obecnie linii interpretacyjnej, przekazanie znaku towarowego w darowiźnie członkowi rodziny, który też prowadzi działalność gospodarczą, może co do zasady przynieść wymierne korzyści. Wydaje się, iż fiskus nie powinien zakwestionować braku opodatkowania tego typu operacji. Dzięki temu podatnik otrzymujący w darowiźnie np. znak towarowy ma możliwość jego amortyzacji według wartości rynkowej – mówi Grzegorz Grochowina, menedżer w KPMG w Polsce.

Fiskus nie zgadza się natomiast, by przedsiębiorca, który ma przychody z dzierżawy znaku towarowego, płacił ryczałt według stawki 8,5 proc.

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki, m.pogroszewska@rp.pl

Opinia

Dominika Dragan-Berestecka, doradca podatkowy w Kancelarii Chmieliński i Żemantowski

Interpretacje podatkowe potwierdzają, że przekazanie znaku towarowego w darowiźnie jest sposobem optymalizacji zobowiązań podatkowych, wykorzystywanym przez firmy rodzinne. Darowizna znaku towarowego nie podlega podatkowi od spadków i darowizn, a dodatkowo – w ramach najbliższej rodziny – wartość takiego świadczenie jest zwolniona z PIT. Źródłem korzyści podatkowych mogą być jednak dalsze operacje związane z tym znakiem. Jak potwierdzają organy podatkowe, dla osoby, która nabyła znak w darowiźnie, jego wartość może stanowić koszt uzyskania przychodów przez odpisy amortyzacyjne. Tymczasem ten, kto wytworzył i przez długi czas pracował na wartość własnej marki, nie może w ten sposób bezpośrednio obniżyć kosztów podatkowych.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA