fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jakie są skutki zmiany okresu funkcjonowania PGK

Podatki
Adobe Stock
Wśród podmiotów odczuwających skutki kryzysu są także podatkowe grupy kapitałowe, które – z uwagi na rygorystyczne przepisy regulujące ich status – nie zawsze mogą elastycznie reagować na zmieniające się otoczenie gospodarcze i prawne.

W niniejszym artykule opisane zostały przykładowe praktyczne zagadnienia związane z funkcjonowaniem PGK i zachowaniem przez nie statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.

W reakcji na pandemię już wiosną przyjęto przepisy ułatwiające podatkowym grupom kapitałowym zachowanie statusu podatnika CIT. Do ustawy o CIT wprowadzone zostały korzystne rozwiązania, dzięki którym warunek osiągnięcia 2-proc. udziału dochodów w przychodach jest uważany za spełniony, jeżeli PGK poniosła w 2020 r. negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu Covid-19. Przepis ten ma zastosowanie do roku podatkowego PGK, który obejmuje rok 2020. Zgodnie z założeniami ustawy nowelizującej, kryterium dochodowości ma być uważane za spełnione również w roku podatkowym, który zakończy się nie później niż 31 grudnia 2021 r. Warunkiem ma być poniesienie przez PGK negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu Covid-19 także w 2021 r. Wygląda więc na to, że zakresem tych przepisów nie są na razie objęte PGK...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA