fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Stary budynek, szybsza amortyzacja

Adobe Stock/MZ
Przedsiębiorca, który kupił używaną nieruchomość, rozliczy ją w podatkowych kosztach w ciągu dziesięciu lat.

Firmowe środki trwałe rozliczamy w kosztach uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne. W niektórych sytuacjach, np. przy nabyciu używanych rzeczy, przedsiębiorca może zastosować indywidualną stawkę, dzięki czemu skróci okres amortyzacji. Potwierdził to dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

O interpretację wystąpił przedsiębiorca, który kupił na potrzeby działalności gospodarczej jednorodzinny budynek mieszkalny z 1937 r. (taką datę wpisano do aktu notarialnego). Obecnie jest w nim magazyn, w przyszłości nabywca planuje przebudowę na lokal handlowy. Przedsiębiorca rozpoczął amortyzację nieruchomości, stosując indywidualną stawkę – 10 proc. rocznie. Uważa, że ma do tego prawo, ponieważ budynek ma już ponad 80 lat.

Co na to fiskus? Przypomniał, że podstawowa stawka amortyzacji dla budynków mieszkalnych wynosi tylko 1,5 proc. Tak wynika z wykazu stawek amortyzacyjnych znajdującego się w ustawie o PIT. Przepisy przewidują jednak możliwość szybszego rozliczenia firmowego majątku. Mówi o tym art. 22j ustawy o PIT, zgodnie z którym dla używanych środków trwałych po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego przedsiębiorcy wolno przyjąć indywidualną stawkę.

Kiedy możemy uznać, że zakupiony majątek jest używany? Jeśli przed nabyciem był wykorzystywany przynajmniej przez pięć lat.

Skarbówka zwróciła uwagę, że nabycie, o którym mówi art. 22j ustawy o PIT, oznacza przeniesienie własności. Dla nieruchomości potwierdza je akt notarialny. Przedsiębiorca musi wykazać, że przed tym nabyciem środek trwały był wykorzystywany przez pięć lat. Przepisy nie precyzują jednak, przez kogo i na jakie cele. Wystarczy więc, żeby środek trwały był wykorzystywany w jakikolwiek sposób przez poprzedniego właściciela (właścicieli) przez wymagany okres.

Ten warunek został w opisanej sprawie spełniony. Budynek pochodzi bowiem z 1937 r., był więc już wykorzystywany ponad 80 lat. Nieruchomość nie była też wcześniej wprowadzona do ewidencji środków trwałych prowadzonej przez przedsiębiorcę. Może więc on zastosować indywidualną stawkę amortyzacji przy jej rozliczaniu.

W jakiej wysokości? „Ustalenie przez ustawodawcę minimalnego okresu amortyzacji środka trwałego na dziesięć lat oznacza, że maksymalna wysokość rocznej stawki wynosi 10 proc." – czytamy w interpretacji.

Indywidualną stawkę wolno także zastosować do amortyzacji środka trwałego, który został ulepszony. Jest to możliwe wtedy, gdy przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez przedsiębiorcę na ulepszenie stanowiły przynajmniej 30 proc. wartości początkowej majątku.

Fiskus przypomniał też ogólne warunki zaliczenia danej rzeczy do środków trwałych. Jest to możliwe, jeśli jest własnością (lub współwłasnością) podatnika. Powinna być kompletna i zdatna do użytku w dniu przyjęcia do używania, a przewidywany okres jej wykorzystywania musi przekraczać rok. I najważniejszy warunek: jest używana przez przedsiębiorcę na potrzeby działalności gospodarczej.

numer interpretacji: 0112-KDIL3-1.4011. 419.2018.1.IM

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA