fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Spółki nieruchomościowe - nowe obowiązki podatkowe od 2021 roku

Warszawa
Fotorzepa / Robert Gardziński
Spółki posiadające grunty i budynki warte ponad 10 mln zł będą miały nowe obowiązki podatkowe.

Władze skarbowe, zarówno w Polsce, jak i na świecie, coraz baczniej przyglądają się spółkom, które inwestują w nieruchomości. Przejawem tego było m.in. wprowadzenie już przed kilku laty do międzypaństwowych umów podatkowych tzw. klauzuli nieruchomościowej. Jej głównym celem jest to, by zysk ze sprzedaży udziałów w spółce posiadającej nieruchomości jako główne aktywa był opodatkowany w kraju, gdzie ta nieruchomość się znajduje.

Kontynuacją tego trendu było wprowadzenie do ustaw o podatkach dochodowych definicji spółki nieruchomościowej, a także określenie jej obowiązków jako płatnika i sprawozdawczych. Nowe przepisy, które wejdą w życie z początkiem 2021 roku, definiują spółkę nieruchomościową jako podmiot niebędący osobą fizyczną, który sporządza bilans i ma w swoich aktywach nieruchomości warte co najmniej 10 mln zł, przy czym nieruchomości te stanowią powyżej 50 proc. aktywów.

Czytaj także:

Taka spółka będzie miała szczególne obowiązki sprawozdawcze. Do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego będzie musiała przedstawić informację o tym, kto i jakie udziały w niej posiada, a także jakie ma z tego tytułu prawa i obowiązki.

Fiskus będzie też publikował dane o przychodach, kosztach, zyskach i zapłaconym podatku spółek nieruchomościowych. Stanie się to na takich samych zasadach jak dotychczas w przypadku dużych podatników CIT. W trakcie prac legislacyjnych proponowano, by spółki nieruchomościowe objąć także obowiązkiem publikowania szczegółowych danych o tzw. strategii podatkowej (w tym zamierzeń restrukturyzacyjnych), ale ostatecznie wycofano się z tych planów.

Spółka nieruchomościowa będzie miała ważne obowiązki również jako płatnik podatku dochodowego. Otóż w przypadku zbycia udziałów (lub praw o podobnym charakterze) w takiej spółce, gdy przynajmniej jedna ze stron takiej transakcji nie jest rezydentem Polski, a przedmiotem transakcji zbycia są udziały (akcje) dające co najmniej 5 proc. praw głosu albo prawa do udziału w zysku spółki, to obowiązkiem rozliczenia podatku od zysków kapitałowych takiej transakcji zostanie obciążona spółka nieruchomościowa (choć podatnikiem jest co do zasady zagraniczny zbywca udziałów czy akcji).

Spółka będzie zobowiązana do zapłaty 19-procentowego podatku od zysku z tego tytułu do właściwego urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał dochód do opodatkowania.

Obowiązki takiej spółki jako płatnika będą dodatkowo zaostrzone. Nawet jeśli podatek nie zostanie pobrany z winy zagranicznego podatnika, to taka spółka i tak odpowie za niewpłaconą należność. Mówi o tym nowo dodany przepis art. 30 § 5a pkt 7 ordynacji podatkowej.

Gdy spółka nieruchomościowa nie ma siedziby lub zarządu w Polsce, to będzie zobowiązana do ustanowienia w naszym kraju przedstawiciela podatkowego. Jeśli tego nie zrobi, to grozi jej administracyjna kara do 1 mln zł, nakładana przez naczelnika urzędu skarbowego.

Podstawa prawna:

Nowela z 28 listopada do ustaw o PIT, CIT i innych, DzU z 30 listopada 2020 r., poz. 2123

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA