fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Dodatkowe świadczenia dla pracowników - dodatkowe opodatkowanie PIT

www.sxc.hu
Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o PIT za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło ich finansowania.

Do przychodów tych zalicza się również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Nie ulega zatem wątpliwości, że wartość wydawanych pracownikom przez pracodawcę posiłków oraz bonów żywieniowych jest przychodem podatkowym.

W interpretacji indywidualnej z 24 lipca 2015 r. dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach (nr IBPB-2-1/4511-36/15/MK) potwierdził, że obligatoryjne wydanie pracownikom bonów żywieniowych na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie 21 ust. 1 pkt 11b ustawy o PIT. Zgoła inaczej jest w sytuacji, gdy wydanie pracownikom bonów żywieniowych jest dobrowolnym zabiegiem pracodawcy. Wartość takiego świadczenia powinna zostać zaliczona pracownikowi do przychodu ze stosunku pracy, natomiast sam pracodawca jako płatnik podatku dochodowego ma obowiązek pobrać od tego świadczenia podatek....

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA