fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Leasing: opłatę wstępną rozlicza się w czasie

Fotorzepa, Bartek Sadowski
Leasingobiorca rozkłada równomierne odpisywanie w koszty czynszu zerowego na okres trwania umowy z finansującym.

Opłatę wstępną oraz opłatę za zawarcie umowy leasingu operacyjnego ujmuje się na koncie czynnych rozliczeń międzyokresowych i zalicza do kosztów działalności zgodnie z rozkładem w czasie korzyści czerpanych przez korzystającego z przedmiotu umowy. Najczęściej opłatę wstępną rozlicza się równomiernie przez okres trwania umowy leasingu. Bieżące płatności z tytułu leasingu księgowane są w koszty w momencie ich poniesienia i ujmowane w rachunku zysków i strat.

Gdy korzystający zobowiązany jest do poniesienia dodatkowych kosztów w trakcie umowy leasingu, np. kosztów remontu, należy w miarę powstawania zobowiązania wobec finansującego ujmować bierne rozliczenia międzyokresowe księgowane drugostronnie w ciężar kosztów działalności operacyjnej.

Na dzień wykupu przedmiotu leasingu korzystający wprowadza go do ksiąg w cenie nabycia równej opłacie końcowej, powiększonej o ewentualne dodatkowe opłaty. Jeżeli korzystający rozliczał w czasie np. dodatk...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA