fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Utrata płynności nie uzasadnia poniesienia kosztu

www.sxc.hu
Wydatki poniesione przez spółkę w związku ze skupem akcji własnych nie są związane z jej bieżącą działalnością i nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki podjęło uchwałę upoważniającą zarząd do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia (skup akcji własnych). Decyzja o skupie wynikała z zalet, jakie daje taki zabieg (zapewnienie właściwej struktury akcjonariatu, budowanie wartości i wizerunku spółki). W związku z nabyciem akcji spółka poniosła koszty aktu notarialnego i wynagrodzenia dla domu maklerskiego, przeprowadzenia publicznego wezwania na sprzedaż akcji i ogłoszenia, a także zapłaciła prowizję od zakupionych akcji oraz odsetki i prowizję od kredytu zaciągniętego na nabycie akcji. Firma zapytała, czy może te wydatki zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Sama uważała, że tak. Spółka podkreśliła, że możliwość skupu akcji w celu umorzenia jest jedną z cech charakterystycznych spółek akcyjnych. Z jednej strony pozwala na odpowiednie kształtowanie akcjonariatu danej spółki, z drugiej jest ustawowym uprawnieniem akcjonariusza. Ponadto służy...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA