fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firmy mają kłopot z rozliczeniem wynagrodzeń w ramach ulgi B+R

Adobe Stock
Pensje pracowników realizujących wyłącznie działalność B+R wypłacane za czas usprawiedliwionych nieobecności w pracy, nie mogą stanowić kosztów kwalifikowanych – tak twierdzi skarbówka. Przeciwnego zdania są sądy administracyjne.

Ponoszenie kosztów kwalifikowanych jest podstawowym warunkiem skorzystania z ulgi na działalność badawczo – rozwojową (B+R). Jak bowiem wynika z art. 18d ust. 1 ustawy o CIT, podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych odlicza od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18 tej ustawy, koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową (koszty kwalifikowane). Kwota odliczenia nie może przy tym przekraczać w roku podatkowym kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

Zgodnie z art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT kosztami kwalifikowanymi są natomiast między innymi koszty pracownicze, w tym wynagrodzenia z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, jednak tylko w takiej części, w jakiej czas p...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA