fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Obrót kryptowalutą wolno rozliczać liniowo

123rf
Handel wirtualnymi walutami, wykonywany w sposób zorganizowany i ciągły, to działalność gospodarcza. Daje przedsiębiorcy prawo do zaliczania uzyskiwanych przychodów do tego źródła i rozpoznawania kosztów ich uzyskania.

Taki wniosek płynie z interpretacji Dyrektora Krajowej Administracji Skarbo- wej z 7 września 2017 r. (0113-KDIPT2-1. 4011.148.2017.2.AP).

Zainteresowanie wirtualnymi walutami w Polsce wzrasta od dłuższego czasu, a w związku z tym obrót nimi staje się co raz bardziej powszechny. Nie ulega wątpliwości fakt, że rynek kryptowalut będzie się dynamicznie rozwijać. Dla osób, które obracają kryptowalutami, rozliczenie się z fiskusem z ich sprzedaży może być nie lada wyzwaniem. Należy podkreślić, że wirtualne waluty nie będą opodatkowane, dopóki nie zostaną wymienione na „prawdziwe" pieniądze. Samo wydobywanie, kupowanie czy posiadanie kryptowalut nie podlega opodatkowaniu.

Prywatnie...

Sprzedaż kryptowalut, np. popularnego w ostatnim czasie Bitcoina, może odbywać się zarówno prywatnie, jak i w działalności gospodarczej. Z podatkowego punktu widzenia rozróżnienie tych dwóch sytuacji jest bardzo istotne.

Z pierwszą sytuacją, czyli ze sprzedażą prywatną, będziemy mieli do czynienia w momencie, kiedy podejmowane przez podatnika czynności (kupno, a następnie sprzedaż kryptowaluty) nie są wykonywane w sposób zorganizowany i ciągły – nie posiadają znamion działalności gospodarczej określonej w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód z tytułu sprzedaży zakupionej przez podatnika kryptowaluty będzie wówczas zaliczany do przychodów z praw majątkowych, zgodnie z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uzyskany dochód należy opodatkować na zasadach ogólnych według skali podatkowej, czyli stawek 18 i 32 proc. i wykazać w zeznaniu rocznym na druku PIT-36, składanym do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym nastąpi sprzedaż kryptowaluty, i w tym samym terminie wpłacić należny podatek. Podatnik będzie mógł również co do zasady uwzględnić koszty uzyskania przychodu (czyli nabycia kryptowaluty), jeżeli posiada udokumentowaną transakcję zakupu, która zawiera dokładną ilość i cenę danej kryptowaluty. Jeżeli kryptowaluta została nabyta na giełdzie, to również podatnik powinien zadbać o zachowanie danych z historii transakcji, gdyż samo potwierdzenie przelewu złotych na giełdę może okazać się niewystarczające.

... lub firmowo

Z drugą sytuacją, czyli ze sprzedażą kryptowalut w ramach działalności gospodarczej będziemy mieć do czynienia w sytuacji, kiedy obrót kryptowalutami następuje w sposób ciągły i zorganizowany. Jeżeli obrót kryptowalutami jest sporadyczny, a działalność podatnika nie ma charakteru zorganizowanego, trudno w takiej sytuacji mówić o działalności gospodarczej. Jednak w przypadku posiadania osobnego komputera, który praktycznie bez przerwy pracuje i wydobywa kryptowaluty za pośrednictwem specjalnej platformy, a podatnik uzyskuje z tego przychody, nie jest wykluczone, że takie działania mogą zostać uznane za działalność gospodarczą. Będzie ona bowiem wykonywana ona w sposób nie tylko ciągły, lecz także zorganizowany.

Ryczałt wykluczony po decyzji GUS

Przychody uzyskiwane z działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży kryptowaluty będą przychodem ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej. Podatnik będzie rozliczał przychód według skali – odpowiednio 18 proc. albo 32 proc., bądź według liniowej stawki 19 proc. Do niedawna przedsiębiorcy mogli się rozliczać także ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, według stawki 3 proc., uznawszy swoją działalność za usługową w zakresie handlu. Niestety, pod koniec ubiegłego roku GUS opublikował informację, z której wynika, że zmienia się podstawowa klasyfikacja działalności polegającej na obrocie kryptowalutami. Organ wskazał, że kupno i sprzedaż kryptowalut nie jest zaliczane do usług, które mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Co prawda opinia urzędu statystycznego nie ma mocy prawnej, jednak nie ulega wątpliwości, że fiskus na jej podstawie oceni, czy podatnik prawidłowo zaklasyfikował i opodatkował swoją działalność gospodarczą.

Wnioskodawca w przedstawionym stanie faktycznym wskazał, że podejmowane przez niego czynności będą wykonywane w sposób ciągły i zorganizowany, a także przede wszystkim będą to czynności powtarzalne, realizowane w sposób profesjonalny, polegające na zamianie danej kryptowaluty na inną, bądź kupnie i sprzedaży wirtualnych walut.

Jak klasyfikować

Działalność wnioskodawcy, stosownie do informacji zamieszczonej przez urząd statystyczny, została prawidłowo sklasyfikowana pod symbolem PKWiU – 64.1.30.0 „Pozostałe pośrednictwo pieniężne, gdzie indziej niesklasyfikowane". Nie ulega wątpliwości, że w opisanym przez wnioskodawcę stanie faktycznym jego czynności posiadają znamiona działalności gospodarczej, dlatego przychody uzyskiwane ze sprzedaży kryptowalut będą podlegały 19 proc. podatkowi dochodowemu, jako przychody z działalności gospodarczej.

Zdaniem autorki

Patrycja Bąk, konsultantka w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte

Większość osób zajmujących się tzw. tradingiem nie ocenia czynności związanych z obrotem kryptowalutami w kategoriach działalności gospodarczej. Warto się jednak zastanowić, czy podejmowane przez podatnika czynności są sporadyczne, czy może jednak systematyczne. W przypadku systematycznego podejmowania takich czynności warto rozważyć ich wykonywanie jako zarejestrowana firma. Legalna działalność gospodarcza, oprócz niewątpliwie dużej ilości obowiązków, daje możliwość rozliczenia także innych kosztów, które będą podatnikowi służyć do celów gospodarczych. Rozwiązanie takie daje również możliwość zastosowania preferencyjnego sposobu opodatkowania. Po dłuższej analizie może się okazać, że jest to dużo bardziej korzystna opcja.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA