fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Hotelarz nie rozliczy wydatków na nabycie akcji

www.sxc.hu
Hotelarz nie rozliczy w swojej działalności gospodarczej wydatków na nabycie akcji.

Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił skargę kasacyjną fiskusa, który spierał się z przedsiębiorcą o rozliczenie kosztów w PIT.

Sprawa dotyczyła hotelarza i jego rozliczeń za 2010 i 2011 r. Z akt sprawy wynikało, że mężczyzna prowadził działalność w zakresie usług hotelarsko-gastronomicznych, wynajmu nieruchomości oraz prowadzenia kantoru.

Po kontroli w firmie podatnika fiskus uznał, że zawyżył on koszty uzyskania przychodu. Chodziło m.in. o wydatki poniesione przez hotelarza na prowizje, odsetki karne, odsetki i prowizje od prolongaty spłaty dotyczące kredytu inwestycyjnego na zakup od Skarbu Państwa udziału w spółce.

Urzędnicy zauważyli, że przedmiotem działalności gospodarczej podatnika nie jest obrót udziałami w spółkach mających osobowość prawną. Przychody ze sprzedaży udziałów stanowią na gruncie PIT odrębne źródło przychodów. I to niezależnie od tego, czy zbywa je przedsiębiorca, czy osoba fizyczna nieprowadząca działalności.

Zdaniem fiskusa nie ma wątpliwości, że za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, kwoty z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną. A skoro zbycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest odrębnym od działalności gospodarczej źródłem przychodów, to z tej kategorii należy wyodrębnić też koszty.

Podatnik zaskarżył decyzje. Nie zgadzał się bowiem, że kosztem jego firmy nie mogą być także wydatki pośrednio związane z nabyciem akcji. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy przyznał mu rację. Jego zdaniem przez wydatki wyłączne z kosztów – art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT i odpowiednio art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT – należy rozumieć bezpośrednio związane z nabyciem akcji. Sąd uznał, że do tej kategorii nie kwalifikują się wydatki poniesione na pozyskanie środków na sfinansowanie zakupu, w szczególności związane z zawarciem umowy kredytowej.

Tej argumentacji nie zaakceptował NSA. Stwierdził, że treść uzasadnienia orzeczenia WSA jest co najmniej niezrozumiała. Nie można posługiwać się argumentacją dotyczącą CIT, rozstrzygając o PIT. Bo o ile w CIT mamy jedno źródło przychodów, o tyle w PIT jest ich dziewięć. Jak podkreślił sędzia NSA Jan Rudowski, podatnik nabył prawa związane z akcjami. A na gruncie PIT są to odrębne od działalności przychody z kapitałów pieniężnych z wszystkimi konsekwencjami w rozliczeniu. Zdaniem NSA nabycia akcji nie można łączyć z przychodami z działalności gospodarczej.

Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt: II FSK 2401-2402/13

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA