fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

CIT: Odsetki od pożyczki na nabycie udziałów w kosztach podatkowych - interpretacja podatkowa

123RF
Odsetki od pożyczek związanych z nabyciem udziałów zasadniczo mogą stanowić koszty uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty na rzecz pożyczkodawcy lub kapitalizacji do kwoty głównej pożyczki – niezależnie od prowadzonych działań reorganizacyjnych, np. połączeń.

Takie podejście zostało wskazane w interpretacji indywidualnej z 12 października 2017 r. (0114-KDIP2-3.4010.219. 2017.1.KK) wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Wnioskodawca mający siedzibę w Polsce i będący polskim rezydentem podatkowym, na podstawie umowy sprzedaży nabył 100 proc. udziałów w innej spółce (polskim rezydencie podatkowym). Spółka nabyta była podmiotem konkurencyjnym w stosunku do wnioskodawcy, tj. również prowadziła sklep internetowy z częściami samochodowymi. Celem tej operacji było wzmocnienie pozycji wnioskodawcy na rynku oraz dalszy rozwój działalności w tym zakresie, a także zwiększenie zyskowności obu spółek. Nabycie udziałów zostało sfinansowane m.in. ze środków otrzymanych jako pożyczka od spółki prawa niemieckiego będącej jedynym udziałowcem wnioskodawcy.

Zgodnie z umową pomiędzy wnioskodawcą a pożyczkodawcą, wnioskodawca był zobowiązany do zapłaty odsetek w terminach ustalonych przez strony, natomiast kwota główna pożyczki będzie spłacona przez spółkę jednorazowo, po upływie okresu, na który została udzielona pożyczka.

Wnioskodawca rozważa połączenie spółki ze spółką nabytą, poprzez przeniesienie majątku spółki nabytej na wnioskodawcę. Po połączeniu spółki ze spółką nabytą, stroną pożyczki będzie nadal spółka oraz pożyczkodawca. Odsetki od pożyczki mają być spłacane przez spółkę, bądź kapitalizowane do kwoty głównej pożyczki, również w okresie przypadającym po dacie planowanego połączenia obydwu spółek.

Wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o potwierdzenie, że odsetki od pożyczki na nabycie udziałów mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów zarówno w obecnym stanie faktycznym, jak i po rozważanym połączeniu. Wnioskodawca argumentował swoje stanowisko m.in. tym, że w wyniku zawarcia umowy pożyczki spółka uzyskała środki finansowe konieczne do sfinansowania nabycia udziałów w spółce nabytej, co będzie skutkowało skonsolidowaniem i wzmocnieniem struktury operacyjnej w Polsce, a także zwiększeniem efektywności działań prowadzonych przez obie spółki. Wnioskodawca podkreślił także, że w wyniku połączenia spółka przejmie majątek wykorzystywany do momentu połączenia przez spółkę nabytą i będzie kontynuowała działalność dotyczącą internetowego handlu częściami samochodowymi, osiągając przychody podlegające opodatkowaniu CIT. W takiej sytuacji, w ocenie wnioskodawcy, odsetki od pożyczki zdecydowanie mają na celu osiągnięcie, zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów spółki, a poniesienie takiego kosztu przez spółkę jest racjonalne i uzasadnione z punktu widzenia prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.

Dyrektor KIS uznał takie stanowisko i argumentację za prawidłowe.

Komentarz eksperta

Jakub Buchalik, doradca podatkowy, menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego EY w Zespole Podatków Korporacyjnych

Do tej pory w interpretacjach podatkowych organy podatkowe potwierdzały możliwość zaliczania odsetek z tytułu akwizycji do kosztów uzyskania przychodu. Takie stanowisko dotyczyło również ujmowania odsetek po przeprowadzanych działaniach reorganizacyjnych, które pozwalały rozliczać koszt finansowania m.in. z przychodami operacyjnymi spółek nabywanych (np. po połączeniu).

Należy jednak zwrócić uwagę na zmiany w ustawie o CIT, które wejdą w życie 1 stycznia 2018 r. Ministerstwo Finansów poszerzyło bowiem w nowelizacji ustawy listę wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów o transakcje umożliwiające przesunięcie długu na spółkę przejmowaną. Jak wskazuje resort w piśmie uzasadniającym uchwalone zmiany, zamiarem ministerstwa jest wyeliminowanie „schematów optymalizacyjnych – typu debt push-down", w ramach których koszty finansowania dłużnego na nabycie danej spółki finalnie ponosi sama spółka.

O ile z samą zasadnością nowelizacji można dyskutować, gdyż przedmiotowy schemat oprócz uproszczenia w spłacie finansowania dłużnego skutkował efektywnością podatkową, o tyle nie można pochwalać braku przepisów przejściowych do proponowanych regulacji. Na skutek braku szczegółowych regulacji przejściowych wiele podmiotów aktywnych do tej pory na rynku przejęć i fuzji, może zderzyć się z koniecznością wyłączenia kosztów odsetkowych w stosunku do działań reorganizacyjnych wykonanych w przeszłości, aż do czasu sprzedaży udziałów. W związku ze zmianami moc ochronną mogą stracić już pozyskane interpretacje podatkowe, a efektywne koszty finansowe poniesione w związku z ekspansją będą znacznie wyższe.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA