fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Instrumenty organów podatkowych służące weryfikacji cen transferowych

Rachunkowość
Adobe Stock
Organy administracji skarbowej mają uprawnienia w zakresie uznania za rynkowe warunków, na jakich prowadzą działalność podmioty należące do grup kapitałowych i uznania, że w określonych warunkach dana transakcja nie zostałaby zawarta (ang. non-recognition) lub zostałaby zawarta inna transakcja (ang. recharacterization).Daria Walkowiak, Michał Sojka

Możliwość dokonania recharakteryzacji lub nieuznania przez organy podatkowe transakcji realizowanej przez podatnika z podmiotem powiązanym zostały wprowadzone na mocy nowelizacji obowiązującej od 1 stycznia 2019 r. Regulacje te jednak po raz pierwszy mają zastosowanie do transakcji dokonywanych w roku 2019, w związku z czym nadal są narzędziem nowym, którego zastosowanie się zaktualizuje w ramach kontroli podatkowych prowadzonych za rok podatkowy 2019. Chcemy zatem dokładnie przedstawić wspomniane instytucje oraz wskazać, w jakich sytuacjach mogą mieć zastosowanie.

Zgodnie z art. 11c ust. 1 ustawy o CIT oraz art. 23o ust. 1 ustawy o PIT podmioty powiązane są obowiązane ustalać ceny transferowe na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane. Zatem warunki ustalone pomiędzy podmiotami powiązanymi już w momencie zawierania transakcji kontrolowanej nie powinny odbiegać od warunków rynkowych. Ustawodawca w żaden sposób nie zawęził zakresu transakcji, k...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA