fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Co się zmieni w amortyzacji dla małych firm od 1 stycznia 2018 r.

123RF
Czy od 1 stycznia 2018 r. zmieni się coś w zasadach amortyzacji dla małych firm? - mówi Emilia Wolnowska, starszy Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO, biuro w Poznaniu.

Rz: Czy od 1 stycznia 2018 r. zmieni się coś w zasadach amortyzacji dla małych firm?

Emilia Wolnowska: Ustawa zmieniająca z 27 października 2017 r. nie przewiduje modyfikacji zasad amortyzacji w ramach pomocy de minimis. Wyjątkiem jest podwyższenie wartości limitu dla niskocennych składników majątku, co wpłynie na sposób kalkulacji limitu w ramach tej pomocy.

Obecnie podatnicy, którzy rozpoczęli działalność (z pewnymi wyjątkami) lub mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w ramach pomocy de minimis, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości 50 000 euro łącznej wartości odpisów amortyzacyjnych. W 2018 r. limit ten wyniesie 216 000 zł. Aktualnie w ramach limitu 50 000 euro nie uwzględnia się jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od nieprzekraczającej 3500 zł wartości początkowej tzw. niskocennych składników majątku. W przypadku środków trwałych przyjętych do używania po 31 grudnia 2017 r. wysokość limitu dla niskocennych składników majątku będzie podwyższona do 10 000 zł.

Jak pozostałe zmiany wpływają na amortyzację u małych podatników?

W pierwszej kolejności należy wskazać, że 12 sierpnia 2017 r. wprowadzono możliwość dokonania jednorazowej amortyzacji przez wszystkich podatników PIT i CIT, gdy wartość początkowa składnika majątku wynosi co najmniej 10 000 zł. W celu osiągnięcia tego limitu dopuszczalne jest łączenie wartości początkowej co najmniej dwóch środków trwałych, jeśli wartość początkowa każdego z nich przekracza 3500 zł. Limit roczny tej jednorazowej amortyzacji wynosi 100 000 zł. Dotyczy to wyłącznie nabytych fabrycznie nowych środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 oraz wartości niematerialnych i prawnych. Te zasady amortyzacji nie mają więc zastosowania do środków transportu.

Z nowej jednorazowej amortyzacji mogą również korzystać mali podatnicy. Jeżeli w związku z nabyciem środka trwałego podatnik jednocześnie spełnia warunki do dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego na opisanych zasadach oraz w ramach pomocy de minimis, to wybiera jedną z tych metod. Nową jednorazową amortyzację można stosować do środków trwałych nabytych od 1 stycznia 2017 r. i do dokonanych od tego dnia wpłat na poczet nabycia tych środków.

Druga ważna zmiana, która dotyczy wszystkich podatników, to wskazane wcześniej podwyższenie wysokości limitu dla tzw. niskocennych składników majątku przyjętych do używania po 31 grud- nia 2017 r. z 3500 zł na 10 000 zł. Zasady rozliczania niskocennych składników majątku pozostają bez zmian, czyli nadal można wybrać, czy dokonujemy amortyzacji na zasadach ogólnych, czy decydujemy się na jednorazowy odpis, czy na zaliczenie w kosz- ty uzyskania przychodów.

Kolejna zamiana to wprowadzenie ograniczenia w zaliczaniu do kosztów odpisów amortyzacyjnych w PIT w przypadku otrzymania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nieodpłatnie. Odpisy amortyzacyjne od takich składników majątku będą od 2018 r. kosztem uzyskania przychodu tylko gdy to nabycie nie korzysta ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn lub mieści się w tzw. kwocie wolnej od tego podatku. Wszystko wskazuje jednak na to, że Ministerstwo Finansów wycofa się z tych zmian i utrzyma dotychczasowe zasady amortyzacji przez spadkobierców ze skutkiem od 1 stycznia 2018 r.

Czy od przyszłego roku zmienią się stawki amortyzacji?

Od 1 stycznia 2018 r. należy stosować nową Klasyfikację Środków Trwałych (KŚT 2016) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z 3 października 2016 r. W związku z tym zmieni się treść załącznika nr 1 do ustawy o CIT oraz ustawy o PIT zawierającego wykaz stawek amortyzacyjnych. Zmiana podyktowana jest potrzebą dostosowania przepisów do KŚT 2016 i nie wpływa na wysokość stawek amortyzacyjnych.

—rozmawiała Aleksandra Tarka

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA