fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

PIT: pensja pracownika fundacji finansowana przez rząd USA z podatkiem - wyrok NSA

Adobe Stock
Pracownik zatrudniony przez fundację, którego pensja jest finansowana czy współfinansowana ze środków pomocowych, nie korzysta ze zwolnienia podatkowego.

W czwartek Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną podatniczki, której fiskus odmówił zwolnienia z PIT. Po krótkim namyśle NSA podtrzymał dotychczasową linię orzeczniczą, że ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o PIT dla środków pomocowych m.in. od innych państw i organizacji międzynarodowych korzysta tylko podatnik bezpośrednio realizujący cel programu. Beneficjentem preferencji nie może być pracownik.

We wniosku o interpretację podatniczka wyjaśniła, że zamierza zatrudnić się na umowę o pracę w przedstawicielstwie polsko-amerykańskiej fundacji, która prowadzi działalność charytatywną i jest podmiotem not-for-profit. Fundacja jest zwolniona z opodatkowania w USA. Środki, którymi dysponuje, to bezzwrotna pomoc przyznana Polsce na podstawie jednostronnej deklaracji rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki, co zostało potwierdzone przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Czytaj też:

Podatniczka tłumaczyła, że fundacja prowadzi działalność w Polsce przez przedstawicielstwo, które nie ma osobowości prawnej, ale w świetle przepisów prawa pracy jest pracodawcą. Realizuje programy o charakterze społecznym wyłącznie ze środków bezzwrotnej pomocy. Podkreśliła, że w ramach świadczenia pracy będzie zajmować się wyłącznie bezpośrednią obsługą, wykonaniem i koordynacją działań w ramach przygotowania i realizacji programów fundacji. Jej wynagrodzenie będzie zaś w całości finansowane ze środków bezzwrotnej pomocy. We wniosku zaakcentowano, że osoby zatrudnione zarówno przez fundację, jak i przedstawicielstwo są odpowiedzialne osobiście za przydzielone im zadania związane z przygotowaniem, monitorowaniem przebiegu, oraz końcowym rozliczeniem grantów na poszczególne cele programów.

Podatniczka była przekonana, że w takiej sytuacji jej wynagrodzenie może korzystać ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o PIT. Fiskus odpowiedział, że nie. Nie każda osoba, która faktycznie realizuje program, będzie korzystała ze zwolnienia. Musi go realizować bezpośrednio.

Kobieta zaskarżyła interpretację, ale Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił jej skargę. Zgodził się z fiskusem, że skarżąca nie mogła być uznana za podatnika bezpośrednio realizującego cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy tylko z tego względu, że otrzymuje wynagrodzenie za pracę z fundacji lub z przedstawicielstwa.

Ostatecznie z tym stanowiskiem zgodził się NSA. Jak tłumaczył sędzia NSA Bogdan Lubiński, ze spornego zwolnienia może korzystać tylko beneficjent pomocy, który ponosi odpowiedzialność za realizację projektu.

NSA przypomniał, że w sprawie chodzi o zwolnienie podatkowe, a te, tak samo jak ulgi i inne preferencje, należy interpretować ściśle. Ustawodawca wyraźnie zastrzegł, że ze zwolnienia wyłączono podatników, którym bezpośrednio realizujący cel programu zleca określone czynności. Dotyczy to także pracowników. Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: II FSK 3883/17

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA