fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

50-proc. koszty: dobra wiadomość dla twórców

123RF
Skarbówka częściej zgadza się na odliczenie przez pracowników kosztów autorskich. Korzystnie interpretuje też działalność twórczą w branży IT.

Mamy dobrą wiadomość dla firm i pracowników wykonujących prace twórcze. Administracja skarbowa przychylniej patrzy ostatnio na stosowanie do honorarium za te prace 50-proc. kosztów uzyskania przychodów. Więcej firm uzyskuje korzystne interpretacje.

– Jeszcze do niedawna stanowisko fiskusa było niemal jednolicie negatywne. Wydaje się, że obecnie mamy do czynienia z odwróceniem niekorzystnego trendu – mówi doradca podatkowy Andrzej Sadowski.

Jak wyjaśnia, problemy pojawiły się pod koniec 2017 r., kiedy skarbówka zaczęła kwestionować przyjętą przez firmy praktykę ustalania wynagrodzenia za pracę twórczą. Dodatkowo, obowiązująca od początku 2018 r. nowelizacja ustawy o PIT zawęziła krąg uprawnionych do preferencji. W branży IT wiele wątpliwości budzi definicja pojęcia „działalność twórcza w zakresie programów komputerowych", do której można stosować 50-proc. koszty.

Nie tylko kody źródłowe

W jednej z najnowszych interpretacji (nr 0115-KDIT2-1.4011.328.2018.1.JG) fiskus zdefiniował to pojęcie na korzyść podatników. W efekcie więcej osób skorzysta z preferencji. Sprawa dotyczyła spółki z branży IT, specjalizującej się w tworzeniu i rozwoju oprogramowania oraz usługach konsultingowych. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się, że obowiązujące od 1 stycznia 2018 r. pojęcie „działalność twórcza w zakresie programów komputerowych" to korzystanie i rozporządzanie prawami autorskimi do wszelkich utworów, które powstają w związku z tworzeniem programów komputerowych.

Poza kodami źródłowymi kategoria ta obejmuje także np. skrypty i harmonogramy procesów tworzenia programów komputerowych, opisy koncepcji, analizy, specyfikacje, instrukcje, propozycje rozwiązań architektonicznych, systemowych, niebędące składnikami programu komputerowego, ale powstające w związku z jego tworzeniem. Dotyczy to także utworów połączonych z programem (np. audiowizualnych), podręczników oraz interfejsów użytkownika.

W innej interpretacji (nr 0113-KDIPT2-3.4011.483. 2018.1.SJ) skarbówka zgodziła się na zastosowanie 50-proc. kosztów do wynagrodzenia dla badaczy i programistów, którzy uczestniczą w programach badawczo-rozwojowych.

Utwory w marketingu

Pozytywną interpretację (nr 0115-KDIT2-1.4011.274. 2018.2.JG) otrzymała również spółka, która zapytała o rozliczenie szefa marketingu, który zajmuje się m.in. przygotowaniem tekstów na stronę internetową, blogi i social media oraz materiałów reklamowych. Fiskus uznał, że spółka może do tej części wynagrodzenia zastosować 50-proc. koszty, jeśli będzie to honorarium za stworzenie utworu.

– Warunkiem zastosowania kosztów autorskich jest m.in. zróżnicowanie w umowie o pracę wynagrodzenia należnego pracownikowi na kwotę związaną z korzystaniem z praw autorskich (honorarium autorskie) i pozostałą, związaną z wykonywaniem typowych obowiązków pracowniczych – zaznacza Andrzej Sadowski. – Firma musi też prowadzić dokumentację w tym zakresie, np. szczegółową ewidencję przeniesionych praw autorskich.

Marcin Zimny - doradca podatkowy, partner w Kancelarii Zimny Doradcy Podatkowi

W ostatnim czasie łatwiej uzyskać korzystną interpretację, w której organy podatkowe potwierdzają możliwość zastosowania 50-proc. kosztów autorskich. To złagodzenie stanowiska, które od kilkunastu miesięcy było na tyle restrykcyjne, że w praktyce uniemożliwiało spełnienie warunków stawianych przez organy. Spór dotyczy przede wszystkim sposobu ustalania honorarium autorskiego. W pewnym momencie fiskus zaczął kwestionować ustalanie go na podstawie czasu pracy poświęconego na wykonanie utworu. Tymczasem w wielu branżach trudno znaleźć bardziej miarodajny wskaźnik. Należy mieć nadzieję, że liczba sporów będzie się zmniejszać.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA