fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Tylko bank ujmie w kosztach umorzony kredyt - wyrok NSA

Pieniądze
Adobe Stock
Nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartości umorzonej części wierzytelności (kredytu bankowego), jeżeli umarzającym jest podmiot, który ją nabył od pośrednika.

Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 10 września 2020 r. (II FSK 2712/19), podtrzymując stanowisko WSA w Łodzi (I SA/Łd 243/19).

Skarżący niebędący bankiem, w przeszłości nabył w ramach prowadzonej działalności zabezpieczoną hipotecznie wierzytelność pieniężną z tytułu kredytu bankowego wobec spółki X w upadłości układowej. Wierzytelność powstała wskutek udzielenia dłużnikowi kredytu przez bank, a następnie została zbyta odpłatnie pośrednikowi zajmującemu się obrotem wierzytelnościami, który z kolei zbył ją na rzecz skarżącego. Przejęcie wskazanego majątku, na którym była ustanowiona hipoteka, częściowo zaspokoiło wierzytelność skarżącego, a w pozostałej części wierzytelność wobec dłużnika została umorzona.

Czytaj także:

Kiedy odsetki za opóźnienie są kosztem

Postępowanie upadłościowe wobec dłużnika rozpoczęło się w 2014 r., więc zdaniem skarżącego w tej sytuacji powinien znaleźć zastosowanie art. 16 ust. ...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA