fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Uniwersytet bez preferencji w CIT - wyrok WSA

Fotolia.com
Dochody wyższej uczelni przeznaczone na dofinansowanie lub finansowanie działalności spółki celowej nie korzystają ze zwolnienia podatkowego.

W poniedziałek Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę jednej z wyższych uczelni warszawskich na interpretację dotyczącą zwolnienia w CIT.

We wniosku o interpretację uniwersytet wyjaśnił, że jest akademicką uczelnią niepubliczną. W ramach swojej działalności prowadzi studia różnego rodzaju i kursy dokształcające. Pełni też funkcję ośrodka badawczego i prowadzi różnego rodzaju badania naukowe oraz prace rozwojowe, inwestując w ten sposób w rozwój i upowszechnianie nauki.

Uczelnia wskazała, że w celu komercjalizacji pośredniej wyników badań założyła spółkę celową, której jest jedynym udziałowcem. Niewykluczone, że powstaną też inne spółki celowe. Na pokrycie kapitału zakładowego spółki celowej uczelnia wniosła wkład pieniężny. W przyszłości wniesie też wkład niepieniężny w postaci wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

W celu prowadzenia dalszych inwestycji w badania i rozwój spółka celowa otrzyma również środki pieniężne. Dofinansowanie nastąpi przez wkład pieniężny na kapitał zakładowy czy zapasowy lub ewentualnie pożyczkę czy dopłaty pieniężne do kapitału. Uczelnia podkreśliła, że osiąga dochody, które podlegają zwolnieniu z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT. Zapytała, czy jej dochody, które zostaną przeznaczone zgodnie ze zmienionym statutem na dofinansowanie lub finansowanie działalności spółki celowej, będą również korzystały z tego zwolnienia?

Fiskus odpowiedział, że nie. Zauważył, że w praktyce krąg podmiotów mogących skorzystać ze zwolnienia, o które pyta uczelnia, obejmuje przede wszystkim organizacje typu non-profit. Ponadto jest obwarowane licznymi zastrzeżeniami.

Urzędnicy zgodzili się, że ustawodawca dopuścił w art. 17 ust. 1b ustawy o CIT także pośredni sposób wydatkowania dochodu na cel społecznie użyteczny z zachowaniem zwolnienia. Jednak ten pośredni sposób ograniczył do przypadków enumeratywnie wyliczonych. Zbiór rodzajów lokowania środków pieniężnych, uprawniających do zwolnienia jest zamknięty, co prowadzi do wniosku, że inne sposoby lokowania wspomnianych dochodów nie korzystają z preferencji. W ocenie urzędników z ustawy o CIT wynika jednoznaczne powiązanie zwolnienia podatkowego z rzeczywistym i bezpośrednim wydatkowaniem dochodu na cele statutowe. Pośrednie etapy alokacji dochodu poza wskazanymi w art. 17 ust. 1e, choćby były obliczone na zwiększenie dochodu i  jego przeznaczenie w przyszłości na cele statutowe, nie są objęte zwolnieniem.

Uczelnia zaskarżyła interpretację, ale przegrała. Zdaniem WSA wykładnia przedstawiona przez fiskusa była prawidłowa. Dochody przekazane na utworzenie spółki celowej nie korzystają ze zwolnienia. Jak zauważył sędzia WSA Maciej Kurasz, w sprawie chodzi o zwolnienie podatkowe, a te należy interpretować ściśle. Uznanie stanowiska uczelni za prawidłowe mogłoby otworzyć możliwość kreowania prawotwórczych schematów, które rozszerzałyby preferencję.

Wyrok nie jest prawomocny.

Sygnatura akt: III SA/Wa 449/19

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA