fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

PIT: Świadczenia tożsame z wykonywanymi na etacie pozbawiają liniowego z działalności

123RF
Świadczenie usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, które są tożsame z wykonywanymi na podstawie umowy o pracę, pozbawiają liniowego PIT.

Sprawa, która trafiła na wokandę Naczelnego Sądu Administracyjnego, dotyczyła prawa do 19-proc., liniowej stawki PIT. Konkretnie kiedy przedsiębiorca, który decyduje się na świadczenie dla swojego pracodawcy, traci takie uprawnienie.

Z wnioskiem o rozstrzygnięcie tych wątpliwości wystąpił lekarz. Wyjaśnił, że jest anestezjologiem. Od 2009 r. w ramach umowy o pracę ze szpitalem wykonuje obowiązki ordynatora. Od tego czasu prowadzi też działalność gospodarczą w prywatnym gabinecie lekarskim. Mężczyzna wyjaśnił, że od początku swej prywatnej działalności korzysta z opodatkowania liniowym PIT.

W 2012 r. w ramach firmy zawarł ze swoim pracodawcą, tj. szpitalem, dodatkową umowę na udzielanie świadczeń zdrowotnych w oddziale anestezjologii. W związku z tym zapytał, czy w dalszym ciągu ma prawo do opodatkowania swojej firmy podatkiem liniowym.

Sam uważał, że zawarcie umowy na świadczenie usług lekarskich w ramach prywatnej praktyki lekarskiej ze swoim pracodawcą nie powoduje utraty prawa do opodatkowania podatkiem liniowym. Co prawda zauważył, że uzyskiwanie przez podatnika w ramach prowadzonej działalności przychodów ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy powoduje utratę prawa do liniowej stawki, ale tylko wtedy, gdy czynności te odpowiadają wykonywanym w roku podatkowym w ramach stosunku pracy.

W ocenie lekarza w ramach stosunku pracy wykonuje obowiązki ordynatora, czyli zarządza, kieruje i nadzoruje pracę powierzonego mu oddziału szpitalnego. Ponosi także całkowitą odpowiedzialność za leczenie chorych na oddziale. W ramach prywatnej praktyki lekarskiej świadczy natomiast bezpośrednią, czynną obsługę medyczną pacjentów.

Czynności, które wykonuje w ramach firmy nie odpowiadają zatem czynnościom z pracy.

Fiskus nie zgodził się jednak z taką oceną sytuacji lekarza. Zdaniem urzędników czynności wykonywane przez podatnika w ramach stosunku pracy i te na podstawie umowy cywilnoprawnej mają na celu zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawę zdrowia pacjentów. Są to zatem czynności, które częściowo się pokrywają. A skoro tak należy je uznać za tożsame i wykluczające prawo do liniowej stawki.

Sąd pierwszej instancji uchylił interpretację. Wytknął fiskusowi, że nie wskazał, które z czynności wykonywanych przez skarżącego w ramach umowy cywilnoprawnej pokrywają się w części z obowiązkami ordynatora. W jego ocenie jednak nawet jeśli taka częściowa zbieżność istnieje, to nie jest ona równoznaczna z tożsamością. Nie ma więc podstaw do pozbawienia skarżącego prawa do 19-proc. stawki liniowej PIT.

Skarbówce nie udało się skutecznie podważyć tego rozstrzygnięcia. NSA podkreślił, że w sprawie nie wyjaśniono, które czynności się pokrywają. Jak zauważył sędzia NSA Maciej Jaśniewicz, jeśli czynności te są tożsame, to konsekwencja jest oczywista. Podatnik traci prawo do preferencji. W sprawie interpretacyjnej WSA uznał, że tożsamy oznacza: identyczny. Naczelny Sąd Administracyjny zasygnalizował jednak, że w ewentualnym postępowaniu wymiarowym kwestia tego, w jakim zakresie czynności z umowy o pracę i umowy cywilnej się pokrywają, może mieć znaczenie. Kwestia, kiedy czynności są tożsame, pozostaje więc otwarta. Wyrok jest prawomocny.

sygnatura akt: II FSK 1915/13

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA