fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wsparcie w procesach księgowych bez podatku u źródła - wyrok NSA

Księgowa
AdobeStock
Polska spółka, która wypłaca indyjskiemu usługodawcy wynagrodzenie z tytułu świadczenia przez niego usług wsparcia w procesowaniu zobowiązań i należności, raportowania księgowego, w procesach EXIM oraz w zakresie sprawozdawczości finansowej, nie pobiera zryczałtowanego podatku dochodowego.

Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 6 sierpnia 2020 r. (II FSK 2500/19).

Wnioskodawca jest polską spółką należącą do międzynarodowej grupy kapitałowej. W ramach grupy planowane jest wprowadzenie nowego modelu biznesowego w zakresie świadczenia określonych usług przez centrum usług wspólnych zlokalizowane w Polsce, z możliwością podzlecenia wykonania wybranych usług innym podmiotom, w tym spółce powiązanej, będącej rezydentem podatkowym Indii. Polska spółka będzie wypłacała wynagrodzenie na rzecz spółki indyjskiej z tytułu świadczenia następujących usług: wsparcie w procesowaniu zobowiązań i w procesowaniu należności; raportowanie księgowe; wsparcie w procesach EXIM; wsparcie w zakresie sprawozdawczości finansowej, które będą świadczone na terytorium Indii.

Czytaj także:

Podatek u źródła: polska spółka na zapłaci za podzlecone usługi

Zdaniem polskiej spółki, ww. usługi nie mieszczą się w dyspozycji art. 13 ust. 4 p...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA