fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Dane podatkowe największych firm mają być jawne

123RF
Podstawowe dane podatkowe największych przedsiębiorstw rozliczających CIT mają być publikowane przez ministra finansów w Biuletynie Informacji Publicznej. Na takie zmiany w prawie zgodziła się już Rada Ministrów.

Regulacje w tym obszarze, a dokładnie znowelizowane przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. (obecnie projekt został przesłany do Sejmu). Publikacja danych przedsiębiorstw ma objąć informacje pochodzące z zeznań podatkowych, a dokładnie:

- nazwę i NIP podatnika,

- wskazanie roku podatkowego, którego dane dotyczą,

- informacje o wysokości: osiągniętych przychodów, poniesionych kosztów uzyskania przychodów, osiągniętego dochodu albo poniesionej straty, podstawy opodatkowania, kwoty należnego podatku.

Dodatkowo, w informacji minister finansów będzie mógł wskazać procentowy udział kwoty podatku należnego w zysku brutto podatnika, wykazanym w sprawozdaniu finansowym za ten sam rok.

Nowe regulacje w zakresie podawania danych podatkowych obejmą podatkowe grupy kapitałowe (bez względu na wysokość osiągniętych przychodów) i podatników (innych niż podatkowe grupy kapitałowe), u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła kwotę odpowiadającą równowartości 50 mln euro. Czy przedsiębiorca będzie mógł się nie zgodzić na ujawnianie takich informacji o jego firmie? Niestety zgoda podatnika nie będzie tu miała znaczenia. Podatnik, którego dane zostaną podane do publicznej wiadomości, będzie mógł złożyć wniosek do ministra finansów o ich usunięcie lub sprostowanie. Indywidualne dane podane do publicznej wiadomości będą co kwartał aktualizowane (według stanu na pierwszy dzień miesiąca, w którym kończy się dany kwartał roku kalendarzowego). Ujawnione informacje mają być dostępne dla opinii publicznej przez pięć lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zostały opublikowane).

Z wyliczeń projektodawców wynika, że publikacja danych wynikających z zeznań podatkowych może dotyczyć ok. 2 tys. podatników (wg danych za 2015 rok). Po raz pierwszy mają zostać upublicznione dane podatkowe z zeznań za 2017 r.

Autor jest menedżerem w dziale audytu i doradztwa gospodarczego TPA Poland

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA