fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

W jaki sposób amortyzować wiatę

Adobe Stock
Na podatniku ciąży obowiązek prawidłowej klasyfikacji środka trwałego do odpowiedniej grupy KŚT. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania składnika może zwrócić się z wnioskiem o wydanie opinii do urzędu statystycznego.

- Przedsiębiorca weźmie w leasing operacyjny maszynę produkującą elementy metalowe. Ponieważ maszyna ma spore rozmiary, przedsiębiorca wybudował wiatę, w której maszyna ma być użytkowana. Wiata ma fundamenty i składa się z trzech ścian z cegły oraz dachu z blachy. Do jakiego numeru Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) należy zakwalifikować taką wiatę? Jak ją amortyzować? – pyta czytelnik.

Stosownie do art. 22a ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c ustawy o PIT, środki trwałe. Są to stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością – o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1 ustawy o PIT, tj. umowy leasingu.

Jeżeli zatem wybudowana wiata stanowi własność podatnika, została wytworzona (nabyta) we własnym zakresie, jest kompletna i zdatna do użytku w dniu przyjęcia do używania, a okres jej użytkowania będzie dłuższy niż rok, to powinna być uznana przez przedsiębiorcę za środek trwały.

Moim zdaniem, przedmiotowa wiata powinna zostać zaklasyfikowana do podgrupy 10 KŚT budynki niemieszkalne, rodzaj 104 KŚT, m.in. budynki magazynowe, które podlegają rocznej stawce amortyzacyjnej w wysokości 2,5 proc. (por. interpretację Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 25 czerwca 2015 r., ITPB3/4511-42/15/MJi).

Niestety taka ocena nie jest wolna od kontrowersji, gdyż można spotkać pogląd, że wiaty powinny być amortyzowane według:

- 10-proc. rocznej stawki amortyzacyjnej przewidzianej dla sklasyfikowanych w grupowaniu 103 KŚT budynków handlowo-usługowych (por interpretację Izby Skarbowej w Warszawie z 22 listopada 2010 r., IPPB1/415-715/10-4/ES),

- 4,5-proc. rocznej stawki amortyzacyjnej przewidzianej dla sklasyfikowanych w grupowaniu 103 KŚT pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowanych (interpretacja Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 15 lutego 2010 r., ITPB1/415-883b/09/WM).

Na podatniku ciąży obowiązek prawidłowej klasyfikacji środka trwałego do odpowiedniej grupy Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT). W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania składnika majątku zainteresowany podmiot może zwrócić się z wnioskiem o wskazanie symbolu (grupy) środka trwałego oraz wydanie opinii do Urzędu Statystycznego w Łodzi. W analizowanej sprawie, z uwagi na występujące kontrowersje, podatnik powinien zatem zwrócić się do urzędu statystycznego o wydanie opinii klasyfikującej przedmiotową wiatę według KŚT.

Autor jest doradcą podatkowym

podstawa prawna: art. 22a ust. 1 pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2016 r. poz. 2032 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA