fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Jakie kłopoty po podziale spółki

Adobe Stock
Jestem członkiem zarządu spółki M sp. z o.o., która w toku procesu o zapłatę, nabyła część majątku dzielonej spółki N sp. z o.o. Sprawa o zapłatę dotyczy natomiast wydzielonego majątku spółki N. Czy spółka M wstępuje zatem do procesu w miejsce spółki N (powoda), a jeżeli tak, to czy jest na to potrzebna zgoda pozwanego – pyta pani Krystyna.

Spółka kapitałowa, a więc m.in. sp. z o.o., może być podzielona na co najmniej 2 spółki kapitałowe, chyba że ta dzielona spółka znajduje się w likwidacji i rozpoczęto już proces podziału jej majątku albo znajduje się ona w upadłości. Podział ten zaś może nastąpić np. poprzez wydzielenie, tj. poprzez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na spółkę już istniejącą bądź nowo zawiązaną. Z chwilą doręczenia pozwu, z kolei, zbycie w toku zawisłej sprawy rzeczy lub prawa objętych sporem, nie ma wpływu na dalszy bieg postępowania. Nabywca może jednak wejść na miejsce zbywcy za zezwoleniem strony przeciwnej. W świetle powyższego zatem na wstąpienie do procesu w miejsce spółki N (powoda) spółki M niezbędne byłoby uzyskanie zgody pozwanego.

Analiza treści uchwały Sądu Najwyższego z 8 grudnia 2016 r., III CZP 85/16 prowadzi jednak do odmiennego wniosku. Mianowicie zgodnie z jej brzmieniem „Spółka kapitałowa, która w toku procesu nabyła w wyniku podziału przez wydzielenie (art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h.) część majątku spółki dzielonej, wstępuje do procesu o prawo objęte wydzielonym majątkiem w miejsce spółki dzielonej bez potrzeby uzyskania zgody przeciwnika procesowego; art. 192 pkt 3 k.p.c. nie ma w tym przypadku zastosowania".

Odpowiadając więc na pytanie czytelnika: spółka M wstępuje do sprawy o zapłatę w miejsce spółki N bez konieczności uzyskania na to zgody pozwanego.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA