Odstępne za lokal można wykazać w kosztach podatkowych

123RF
Fiskus nie zakwestionuje w kosztach uzyskania przychodu opłat z tytułu wcześniejszego rozwiązania umów najmu, będącego wynikiem racjonalnych działań przedsiębiorcy.

Spółka prowadzi działalność bankową za pośrednictwem rozbudowanej sieci kilkuset oddziałów i placówek rozlokowanych na terytorium całego kraju. Znaczna część oddziałów usytuowana jest w lokalach, które spółka wynajmuje od innych podmiotów, np. w budynkach biurowych, w centrach handlowych, częściach użytkowych budynków położonych w centrach miast. Z uwagi na zmienną sytuację makroekonomiczną w gospodarce, spółka musi analizować opłacalność prowadzenia działalności w poszczególnych lokalizacjach w celu minimalizowania ewentualnych strat.

W niektórych lokalizacjach dalsze prowadzenie działalności jest nieopłacalne. Dlatego spółka się z nich wycofuje. Nie zawsze wiąże się to z otwarciem nowych biur w innym miejscu. Z tych powodów spółka decyduje się na odstąpienie od umów najmu zawartych z właścicielami lokali, w których znajdują się nierentowne oddziały. Rozwiązanie umowy najmu przed upływem przewidzianego w umowie okresu najmu następuje polubowni...

Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL