fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Czy rabat jest zawsze przychodem pracownika

Fotorzepa, Tomasz Koryszko
Jeśli beneficjentami programu zniżek są nie tylko zatrudnieni, ale szersze grono osób, to pracodawca-organizator nie musi doliczać żadnych kwot do wynagrodzeń.

Coraz więcej pracodawców proponuje swoim pracownikom atrakcyjne rabaty na oferowane przez firmę towary lub usługi. Skorzystanie z takiego rabatu powinno co do zasady skutkować powstaniem przychodu w PIT dla pracownika. Z interpretacji organów podatkowych wynika jednak, że udział w programach rabatowych nie zawsze musi się wiązać z obowiązkiem zapłacenia podatku.

Przystąpienie pracownika do programu rabatowego uprawnia go do nabycia towarów lub usług oferowanych przez pracodawcę po obniżonej cenie. Mimo to, w chwili przystąpienia do programu trudno mówić o powstaniu u pracownika jakiegokolwiek przychodu w PIT. Taki przychód mógłby jednak powstać w momencie nabycia towaru lub usługi po obniżonej cenie. Zaoszczędzona kwota jest przecież dla pracownika wymierną korzyścią. Stąd wartość otrzymanego rabatu mogłaby zostać zakwalifikowana w PIT jako częściowo odpłatne świadczenie pracodawcy na rzecz pracownika. Wartość takiego świadczenia podlegałaby wówczas opodatkowaniu — tak jak pozostałe przychody pracownika ze stosunku pracy.

W praktyce można spotkać programy różnego typu, skierowane zarówno do pracowników jak i do członków ich rodzin, a nawet do szerszego grona odbiorców (np. do kontrahentów oraz ich pracowników i członków rodziny). Okazuje się, że takie zróżnicowanie grona beneficjentów programu rabatowego może mieć decydujące znaczenie dla opodatkowania przychodów pracownika, który skorzysta z rabatu.

Kiedy bez daniny

Organy podatkowe wskazują w interpretacjach, że skorzystanie przez pracownika z rabatu na towary lub usługi oferowane przez pracodawcę będzie dla niego neutralne podatkowo, jeśli krąg osób uprawnionych do skorzystania z rabatu nie jest zawężony wyłącznie do samych pracowników.

O tym, czy zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o PIT dane świadczenie jest przychodem ze stosunku pracy decyduje to, czy uprawniony do jego otrzymania jest tylko pracownik, czy również inna osoba, niezwiązana z pracodawcą.

Jeżeli pracodawca:

• wprowadzi program rabatowy skierowany do szerszego grona odbiorców, oraz

• wszyscy uczestnicy tego programu będą mogli skorzystać z rabatu na jednakowych zasadach,

— to skorzystanie z rabatu przez któregokolwiek z uczestników, w tym przez pracownika, będzie dla niego neutralne w PIT.

Fiskus potwierdza

W interpretacji indywidualnej z 10 kwietnia 2017 r. (1462-IPPB2.4511.61.2017.2.AF) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że „w przypadku udzielenia rabatu szerokiemu gronu beneficjentów, gdzie skorzystanie z rabatów nie będzie ograniczone wyłącznie do pracowników, przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie powstanie". W stanie faktycznym, którego dotyczyła interpretacja, uprawnionymi do zakupu towarów po obniżonej cenie byli zarówno pracownicy wnioskodawcy, jak i pracownicy jego kontrahentów.

Podobnie organ wypowiedział się w interpretacjach z 29 marca 2017 r. (1462-IPPB4.4511.13.2017.1.JK3) oraz z 27 lutego 2017 r. (2461-IBPB-2-2.4511.1091.2016.1.MMA). Programy rabatowe, których dotyczyły interpretacje, były skierowane nie tylko do pracowników, ale także m.in. do członków organów spółki, współpracowników, usługodawców czy do członków ich rodzin.

Warto zatem przejrzeć już istniejące programy rabatowe pod kątem ewentualnych skutków podatkowych w PIT. Planując zaś zmianę lub wprowadzenie nowego programu rabatowego, warto zastanowić się nad jego stukturą, mając na uwadze obecne stanowisko organów interpretacyjych.

Damian Górski aplikant radcowski, Enodo Advisors

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA