fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Najem urządzenia przemysłowego - kiedy z podatkiem u źródła

123RF
Wypłata wynagrodzenia nierezydentowi przez polską spółkę świadczącą usługi budowlane za granicą, z tytułu najmu sprzętu stanowiącego urządzenia przemysłowe, wykorzystywanego poza terytorium kraju w celu wykonania tych usług, nie skutkuje powstaniem dochodu osiągniętego w Polsce. W konsekwencji polski podmiot nie pełni funkcji płatnika.

Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 25 czerwca 2019 r. (III SA/Wa 1959/18).

Spółka świadczy usługi budowlane poza terytorium Polski: w Rumunii i w Szwecji. W tym celu wykorzystuje na podstawie umów najmu maszyny i urządzenia budowlane od podmiotów zagranicznych oraz wynajmuje konstrukcje, które służą do magazynowania narzędzi, wykonywania czynności biurowych i jako WC. Podmioty zagraniczne mają siedziby dla celów podatkowych na terenie państw członkowskich UE.

Spółka zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem dotyczącym obowiązku pobrania podatku u źródła w związku z wypłatą na rzecz zagranicznych kontrahentów należności z tytułu najmu maszyn i urządzeń budowlanych oraz konstrukcji magazynowych, biurowych i sanitarnych. We wniosku wskazała, że jej zdaniem wypłaty tych należności nie podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT pobieranym u źródła przez płatnika na podsta...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA