fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

CIT: jak rozliczać korekty cen transferowych

Adobe Stock
W przypadku wahań cen surowców, kursów walutowych czy popytu i podaży, konieczne może być doprowadzenie rozliczeń między podmiotami powiązanymi do warunków rynkowych poprzez przeprowadzenie korekt. Zmiany te trzeba uwzględnić w przychodach lub kosztach tych podatników.

1 stycznia 2019 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o CIT, które wprowadziły kolejny raz (po zmianach mających miejsce od 2017 roku) rewolucyjne zmiany w zakresie regulacji dotyczących cen transferowych. Jedną z ważnych dla podatników zmian jest uregulowanie zasad rozpoznania korekt cen transferowych w kontekście przychodów podatkowych lub kosztów podatkowych. Jest to niezwykle istotna zmiana, ponieważ kwestia korekt została po raz pierwszy uregulowana bezpośrednio w przepisach przez polskiego ustawodawcę, pomimo że od wielu lat wzbudzała wiele wątpliwości zarówno po stronie podatników, jak i organów podatkowych oraz sądów administracyjnych.

Przyczyny

Korekty cen transferowych to rozliczenia występujące pomiędzy podmiotami powiązanymi, które stanowią częstą praktykę stosowaną przez grupy kapitałowe. Mają na celu doprowadzenie rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi do warunków rynkowych (tj. zgodnych z zasadą arm's length), np. poprzez wyrówna...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA