fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kiedy nieodpłatne świadczenia są przychodem pracownika

Nieodpłatne świadczenie a przychód pracownika
Nieodpłatne świadczenie a przychód pracownika
AdobeStock
Jeżeli pracodawca pokrywa koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu do miejsca wykonywania pracy, to od wartości wydatkowanych na cen cel kwot pracownik zapłaci podatek dochodowy.

Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z 11 sierpnia 2020 r. (I SA/Kr 1435/19).

Spółka zatrudnia pracowników, których praca wymaga stałego przemieszczania się. Miejsce, termin i czas wykonywania tej pracy jest zależny od zlecenia danego klienta. Pracodawca powziął wątpliwość, czy pokrywana przez niego w całości wartość zakwaterowania, przejazdu oraz wyżywienia, stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Czytaj także: Co obejmuje ryczałtowy przychód pracowników z nieodpłatnego świadczenia

Podatnik, zwracając się do dyrektora KIS o wydanie interpretacji indywidualnej w tym zakresie, powołał się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (K 7/13), w którym zostały określone istotne cechy kategorii „inne nieodpłatne świadczenia" jako przychodu w rozumieniu ustawy o PIT. Zgodnie z tym wyrokiem, za przychód pracownika mogą być uznane świadczenia, które:...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA