fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podstawa amortyzacji może być ustalona w drodze wyceny

Adobe Stock
Nabywając zabudowane nieruchomości, które mogą być zaliczone do środków trwałych, warto zadbać, aby przy zakupie wyodrębnić wartość gruntu (prawa użytkowania wieczystego) i poszczególnych zabudowań. Najlepiej to zrobić w akcie notarialnym.

Podatnik prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów zakupił nieruchomość do działalności gospodarczej. Na akcie notarialnym jest ogólna kwota zapłacona zbywcy i obejmuje ona wartość prawa wieczystego użytkowania oraz wartość budynku. Czy w celu ustalenia wartości początkowej środka trwałego podatnik może sam wycenić jaka wartość nabycia dotyczy budynku, a jaka wieczystego użytkowania? – pyta czytelniczka.

Amortyzacji podlegają środki trwałe. Są to stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością – o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu (zob. art. 22a ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT)....

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA