fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Danina solidarnościowa: kto w 2020 roku zapłaci dodatkowo 4 proc. PIT

Adobe Stock
Chociaż przepisy o daninie solidarnościowej obowiązują od początku br., to po raz pierwszy podatnicy będą ją musieli wykazać w deklaracji, obliczyć i zapłacić w terminie do 30 kwietnia 2020 roku.

Danina solidarnościowa została wprowadzona do ustawy o PIT 1 stycznia 2019 r., na mocy ustawy z 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (dalej: ustawa o SFWON).

Wybrane dochody

Zgodnie z art. 30h ust. 1 ustawy o PIT, osoby fizyczne są obowiązane do zapłaty daniny solidarnościowej w wysokości 4 proc. podstawy jej obliczenia. Podstawa ta została zdefiniowana w ust. 2 wskazanego artykułu, w myśl którego jest nią nadwyżka ponad 1 000 000 zł sumy dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ust. 1, 9 i 9a, art. 30b, art. 30c oraz art. 30f po ich pomniejszeniu o:

1) kwoty składek na ubezpieczenia społeczne wskazane w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a ustawy o PIT,

2) kwoty, o których mowa w art. 30f ust. 5 ustawy o PIT, czyli uwzględnione w podstawie opodatkowania podatnika: dywidendę otrzymaną od zagranicznej jednostki kontrolowanej oraz dochód z odpłatnego zbycia udziału w zagranicznej jednostce kontro...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA