fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Jak amortyzować majątek nabyty nieodpłatnie

Fotolia.com
Wydatki poniesione na nabycie majątku firmy mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy. Przepisy przewidują jednak, że w niektórych sytuacjach odpisy nie mogą być kosztem.

Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych nieodpłatnie (z wyjątkiem nabytych w drodze spadku lub darowizny - w przypadku PIT), jeżeli:

– nabycie to nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub praw, lub

– dochód z tego tytułu jest zwolniony od podatku dochodowego, lub

– nabycie to stanowi dochód, od którego na podstawie odrębnych przepisów zaniechano poboru podatku (art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. a ustawy o CIT i art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. a ustawy o PIT).

Przepisy ustawy o PIT różnicują środki trwałe nabyte w formie darowizny lub spadku oraz w inny nieodpłatny sposób. I tak:

- Odpisy amortyzacyjne od wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze darowizny lub spadku są kosztem uzyskania przychodów, mimo że wartość tych świadczeń nie stanowi przychodu podatnika (interpretacja Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 24 maja 2016 r., ITPB1/4511-322/16/JŁ; interpretacje Izby Skarbowej w Katowicach z 1 kwietnia 2014 r., IBPBI/1/415-1287/13/AB i z 26 czerwca 2015 r., IBPB-1-1/4511-29/15/SK).

- Odpisy amortyzacyjne od wartości niematerialnych i prawnych nabytych w inny nieodpłatnych sposób mogą być kosztem tylko gdy przychody z tych świadczeń zostaną opodatkowane PIT.

Przykład

Przedsiębiorca otrzymał w darowiźnie samochód osobowy (o wartości początkowej 12 400 zł), który zamierza wprowadzić do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Odpisy amortyzacyjne do tego samochodu będą dla przedsiębiorcy kosztami uzyskania przychodów.

Przykład

Przedsiębiorca otrzymał w nagrodę z tytułu sprzedaży premiowej (laptop), którą postanowił wprowadzić do majątku trwałego swojej firmy. W związku z otrzymaniem nagrody przedsiębiorca rozpoznał przychód na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o PIT. Odpisy amortyzacyjne od przedmiotowego laptopa będą kosztem uzyskania przychodu przedsiębiorcy.

Z kolei, dla podatników CIT warunkiem zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów dokonywanych odpisów amortyzacyjnych od składników majątku trwałego nabytych nieodpłatnie, jest to, aby otrzymane z tego tytułu świadczenia stanowiły przychód opodatkowany CIT, bez względu na to czy nabycie nastąpiło w drodze spadku, darowizny czy w inny nieodpłatny sposób.

Przykład

Fundacja otrzymała w drodze darowizny serwer, którego wartość rynkowa wynosi 12 500 zł i w tej kwocie umowa darowizny określała wartość przedmiotu darowizny. W związku z otrzymaniem darowizny fundacja rozpoznała przychód, który jednak korzystał ze zwolnienia z podatku dochodowego. Dokonywane odpisy amortyzacyjne nie będą kosztem uzyskania przychodów.

Autor jest doradcą podatkowym

Podstawa prawna:

- art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. a ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. DzU z 2016 r. poz. 1888 ze zm.)

- art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2016 r. poz. 2032 ze zm.)

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA