fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

CIT: darmowa praca członka zarządu nie musi być nieodpłatnym świadczeniem - interpretacja podatkowa

Adobe Stock
Pełnienie funkcji członka zarządu bez pobierania wynagrodzenia nie zawsze oznacza, że spółka uzyskuje opodatkowany przychód z tego tytułu.

Tak uznał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 27 lipca 2020 r. (0111-KDWB.4010.6.2020.1.APA).

Spółka (wnioskodawca), będąca polskim rezydentem podatkowym, zajmuje się głównie sprzedażą przedmiotów poleasingowych nabywanych od spółki dominującej z grupy kapitałowej, która jest spółką babką dla wnioskodawcy. Spółka babka oddelegowała jednego ze swoich członków zarządu do pełnienia tej funkcji w zarządzie wnioskodawcy. Osoba ta jest wynagradzana wyłącznie przez spółkę babkę, a wnioskodawca nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów.

Czytaj także:

CIT: darmowa praca menedżera jest nieodpłatnym świadczeniem

Wnioskodawca zadał pytanie, czy brak ponoszenia kosztu wynagrodzenia członka zarządu, który pełni tę funkcję i jest wynagradzany przez jednostkę dominującą wyższego szczebla, będzie skutkował po stronie wnioskodawcy powstaniem przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia. Zdaniem wnioskodawcy, przesłanki uznania danego świadczeni...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA