fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Odsetki niedochodzone przez zarządzającego są przychodem spółki - wyrok NSA

Adobe Stock
W związku ze złożeniem przez członka zarządu oświadczenia, że nie obciąży spółki odsetkami z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzenia, jest ona zobowiązana rozpoznać przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia.

Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 25 czerwca 2019 r. (II FSK 2059/17).

Wynagrodzenie członka zarządu, który jest jednocześnie wspólnikiem spółki, zostało ustalone uchwałą zgromadzenia wspólników. Ze względu na stan finansów spółki, wynagrodzenie nie było jednak terminowo wypłacane. Spółka oraz członek zarządu doszli do porozumienia, że zaległe wynagrodzenie zostanie wypłacone w ratach, a członek zarządu nie obciąży spółki odsetkami z tytułu niewypłacenia wynagrodzeń w terminie.

Czytaj też: Umorzenie naliczonych odsetek stanowi przychód

Spółka zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem dotyczącym rozpoznania przychodu podatkowego w sytuacji, gdy pracownik nie obciążył jej odsetkami od zaległego wynagrodzenia. Zdaniem podatnika możliwość żądania odsetek jest uprawnieniem pracownika, z którego może nie skorzystać, analogicznie jak wierzyciel. Organ podatkowy nie zgodził się z podatnikiem i stwierdził, że powstanie odsetek następuje...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA