fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Odszkodowanie dla odchodzącego prezesa to koszt spółki - interpretacja podatkowa

Adobe Stock
Pieniądze przekazane odchodzącemu prezesowi zarządu można rozliczyć w kosztach spółki.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał korzystną dla firm interpretację w sprawie rozliczeń świadczeń dla członków zarządu. Potwierdził, że przyznane na podstawie porozumienia z prezesem odszkodowanie ma związek z działalnością spółki. Można je rozliczyć w podatkowych kosztach.

O interpretację wystąpiła spółka z o.o. Niedługo ma mieć nowego właściciela. Wymaga on złożenia rezygnacji przez obecnego prezesa zarządu. Ma to nastąpić jeszcze przed upływem jego kadencji.

W uchwale powołującej obecnego prezesa przyjęto, że rozwiązanie umowy bez odszkodowania, tj. konieczności wypłaty wynagrodzenia do końca wskazanego okresu umowy, może nastąpić jedynie wtedy, gdy odwołanie będzie wynikiem udowodnionej winy członka zarządu lub nastąpi wskutek utraty zdolności do pracy. Aktualni właściciele spółki chcą jednak podpisać z prezesem porozumienie, w którym określone zostanie dla niego odszkodowanie w niższej kwocie niż wynikająca z pozostałego do wypłaty wynagrodzenia za pełny okres pełnienia funkcji. W porozumieniu zobowiąże się on do rezygnacji w terminie wskazanym pisemnie lub w drodze korespondencji elektronicznej przez dotychczasowych wspólników.

Czy przysługujące prezesowi odszkodowanie może być kosztem uzyskania przychodów?

Spółka twierdzi, że tak. Jednym z argumentów jest, że odszkodowanie przyznane prezesowi za rezygnację nie z jego winy to świadczenie związane z powołaniem go do zarządu. Zostało uzgodnione w uchwale wspólników jako warunek przyjęcia funkcji prezesa. Ustawa o CIT nie zakazuje rozliczenia takiego wydatku w kosztach.

Fiskus zgodził się z tym stanowiskiem. Przypomniał, że podatkowymi kosztami są również wydatki pracownicze. Zalicza się do nich nie tylko wynagrodzenia, ale także odprawy i rekompensaty. Skarbówka potwierdziła, że wydatki ponoszone w celu rozwiązania umowy o pracę są elementem prowadzonej działalności. Tym bardziej że zostały wcześniej wynegocjowane.

Reasumując, przyznanie prezesowi zarządu odszkodowania wynikającego z porozumienia ma związek z działalnością spółki. Może więc zaliczyć wydatek do kosztów uzyskania przychodów.

Spółka zapytała też o to, jak przeliczyć odszkodowanie. Zostało bowiem określone w euro. Fiskus przypomniał, że koszt w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień jego poniesienia. W opisanej sytuacji decyduje moment rezygnacji prezesa z pełnionej funkcji. Wtedy po stronie spółki powstanie zobowiązanie do wypłaty odszkodowania, którego prezes może się skutecznie domagać. Koszt należy przeliczyć według średniego kursu ogłoszonego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień rezygnacji.

Nr interpretacji: 0111-KDIB1-2.4010.257.2020.1.DP

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA