fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

CIT a kapitał własny spółki z osobowością prawną: nie ma jasnych reguł, nie będzie podatku

Adobe Stock
Podatkowe konsekwencje połączenia spółki kapitałowej ze osobową należy ustalać w oparciu o art. 12 ust. 4 pkt 4 oraz art. 12 ust. 4 pkt 11 ustawy o CIT, których istotą jest brak opodatkowania kapitałów własnych spółki posiadającej osobowość prawną.

W czerwcu 2016 r. spółka z o.o. złożyła wniosek o interpretację w zakresie skutków podatkowych połączenia spółki osobowej z kapitałową. Wyjaśniła, że planuje połączenie ze spółką osobową – jawną lub spółką komandytową przez przejęcie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h czyli przez przeniesienie całego majątku przejmowanej spółki osobowej w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym. W wyniku tego część majątku przejmowanej spółki osobowej zostanie przekazana na jej kapitał zapasowy/rezerwowy. Spółka osobowa zostanie zaś rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru.

Podatniczka podkreśliła, że w momencie połączenia nie będzie wspólnikiem spółki osobowej. Chciała się upewnić czy opisane połączenie dokonane w trakcie 2016 r. skutkujące przejęciem majątku spółki osobowej będzie wiązało się z powstaniem po jej stronie przychodu w CIT?

Czytaj także: Połączenie spó...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA