fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Kiedy pracodawca finansujący pracownikom turystyczne wyjazdy powinien naliczyć im przychód

Adobe Stock
Pracodawca finansujący pracownikom turystyczne wyjazdy powinien naliczyć im przychód. Tak wynika z niektórych interpretacji fiskusa.

Jeśli fundowana przez firmę wycieczka ma na celu poprawę atmosfery pracy, uczestnicy nie muszą rozliczać się z fiskusem. Sytuacja zmienia się o 180 stopni, gdy pracodawca nie zadba o integrację załogi. Wtedy skarbówka każe mu naliczyć przychód i opodatkować beneficjentów.

Oto dwa przykłady takich interpretacji. Przedszkole zorganizowało dla swoich pracowników wycieczkę turystyczno-wypoczynkową. Skarbówka dopytała o cel wyjazdu. Okazało się, że nie jest nim integracja. To przesądziło o opodatkowaniu jej uczestników. Fiskus uznał bowiem, że organizacja wycieczki nie leży w interesie pracodawcy, tylko pracowników (interpretacja nr 0114-KDIP3-2.4011.387.2018.2.LS).

Druga sprawa – pracodawca dofinansował pracownikom kilkudniową wycieczkę nad morze. Podkreślił, że nie traktuje jej jako wyjazdu integracyjnego, wyraził tylko zgodę na wniosek związków zawodowych. Zdaniem skarbówki świadczenie zostało przekazane w interesie uczestników, a nie pracodawcy. Trzeba więc naliczyć im przychód i opodatkować (interpretacja nr 0111-KDIB2-3.4011.313. 2017.2.LG).

Lepsza atmosfera i większa wydajność

Problemu z podatkiem nie ma, jeśli celem wyjazdu jest integracja. Przykładowo potwierdza to sprawa firmy działającej w branży budowlanej. Zorganizowała dla pracowników wyjazd na narty. Po to, aby się lepiej poznali i zintegrowali, co powinno polepszyć atmosferę w pracy i poprawić współpracę osób z różnych oddziałów. Firma podkreślała, że ma w tym interes, ponieważ dbając o zatrudnionych, buduje swoją markę, a pracownicy są bardziej zmotywowani i lepiej wykonują swoje obowiązki.

Fiskus uznał, że udział w integracyjnych wyjazdach na narty (które mają poprawić firmowe relacje i efektywność pracy) nie stanowi dla pracownika korzyści majątkowej. Sfinansowanie wyjazdu nie jest więc nieodpłatnym świadczeniem, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o PIT. Uczestnik nie uzyskuje przychodu, a pracodawca nie musi potrącać podatku (interpretacja nr ITPB2/4511-1194/15/IB).

Podobnie było w sprawie firmy, która zorganizowała pracownikom kilkudniową wycieczkę krajoznawczą. Podkreśliła, że jej celem jest integracja i ma wpłynąć pozytywnie na efektywność pracy i wzajemne relacje. To wystarczyło, żeby fiskus uznał, że pracownicy nie uzyskują przychodu (interpretacja nr 0115-KDIT2-2.4011.278. 2018.1.MD).

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Dlaczego integracja jest taka ważna?

Jeśli pracodawca o nią zadba, należy uznać, że sponsorowanie pracowników jest w jego interesie. A wykazanie interesu pracodawcy powoduje, że pracownik nie uzyskał przychodu. Tak wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (sygn. K 7/13). Określono w nim, jakie kryteria muszą być spełnione, by kwalifikować przekazywane pracownikowi świadczenie jako jego przychód ze stosunku pracy.

Po pierwsze, musi z niego korzystać dobrowolnie, bez żadnego przymusu firmy. Po drugie, powinno przynieść mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść. Po trzecie, korzyść ta ma być wymierna i przypisana indywidualnie. Po czwarte, przekazane świadczenie musi być w interesie pracownika, a nie pracodawcy. Jeśli sfinansowana pracownikom wycieczka ma cel integracyjny, czwarty warunek nie jest spełniony. Nie ma więc przychodu.

Zwolnienie do 1 tys. zł

Trzeba też pamiętać, że nawet jeśli przychód powstanie, nie zawsze będzie opodatkowany. Jeśli dopłata do wycieczki pochodzi z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, pracownikowi przysługuje zwolnienie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT. Ma jednak swój limit: 1 tys. zł. Dotyczy wszystkich świadczeń, które pracownik otrzymał z firmy w ciągu roku. ©?

Opinia

Piotr Wołkowicz, radca prawny, menedżer w ALTO

Firmy często zapewniają pracownikom benefity, chcąc ich zachęcić do lepszej pracy. Między innymi finansują imprezy bądź wycieczki. Opisane interpretacje pokazują, że o zasadach ich rozliczania decyduje to, czy mają walor integracyjny. Z reguły tak się dzieje (firma nie ponosi takich wydatków bezinteresownie), pracodawca powinien jednak zadbać, aby elementy integracyjne, np. zabawy albo konkursy, wynikały z programu wyjazdu bądź spotkania.

Mogą to potwierdzać wewnętrzne dokumenty albo umowa z organizatorem wycieczki. Jeśli integracji nie będzie, np. gdy wyjazd jest tylko formą nagrody za dobre wyniki w pracy, fiskus każe naliczyć przychód i potrącić podatek.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA