fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Korekta przychodu a prawo do ryczałtu

123RF
Korekta przychodu dokonana w następnym lub kolejnym roku podatkowym, nie wpływa na ustalenie zryczałtowanej formy opodatkowania od przychodów ewidencjonowanych.

-Prowadzę biuro rachunkowe. Część moich klientów (osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą) korzysta z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Możliwość korzystania z tej formy opodatkowania uzależniona jest, m.in. od nieprzekroczenia w poprzednim roku podatkowym limitu obrotów wskazanych w art. 6 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o PIT (tj. obecnie 250 000 euro). Czy korekta przychodu in plus lub in minus, o którym mowa w art. 6 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o zryczałtowanym PIT, dokonana w następnym lub kolejnym roku podatkowym, nie może wpływać na ustalenie zryczałtowanej formy opodatkowania od przychodów ewidencjonowanych? – pyta czytelnik.

Osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa w spadku osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT).

Podkreślić należy, że pozarolnicza działalność gospodarcza, jako podlegająca opodatkowaniu na zasadach ogólnych, stanowi regułę, a zryczałtowane opodatkowanie jest wyjątkiem od niej, bowiem może mieć miejsce tylko przy spełnieniu określonych warunków.

Jednym z warunków opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przez podatników kontynuujących działalność gospodarczą jest nieprzekroczenie w poprzednim roku podatkowym limitu obrotów (obecnie 250 000 euro).

Jak bowiem wynika z art. 6 ust. 4 pkt 1 lit. a) ustawy o zryczałtowanym PIT, podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym PIT, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 250 000 euro.

Uwaga!

Kwoty wyrażone w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy (art. 4 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym PIT).

Istota problemu w analizowanej sprawie sprowadza się do ustalenia, czy korekta przychodu in plus lub in minus, o którym mowa w art. 6 ust. 4 pkt 1 lit. a) ustawy o zryczałtowanym PIT, dokonana w następnym lub kolejnym roku podatkowym, nie może wpływać na ustalenie zryczałtowanej formy opodatkowania od przychodów ewidencjonowanych?

Użytego w art. art. 6 ust. 4 pkt 1 lit. a) ustawy o zryczałtowanym PIT zwrot „w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali przychody z tej działalności" nie należy interpretować z uwzględnieniem dokonywanych korekt w przyszłości. Zatem jak wskazał NSA w wyroku z 30 maja 2018 r. (II FSK 1378/16) korekta przychodu in plus lub in minus, o którym mowa w art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym PIT, dokonana w następnym lub kolejnym roku podatkowym, nie może wpływać na ustalenie zryczałtowanej formy opodatkowania od przychodów ewidencjonowanych.

Autor jest doradcą podatkowym

podstawa prawna: ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn.: DzU z 2019 r., poz. 43)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA